hoorzorg-c56d6744-6fff-4d98-8bc7-ca46931909e5.jpg
Kwaliteit 18-01-2018

Zorgverzekeraars en partners vernieuwen ervaringsonderzoek slechthorenden

Vanaf 1 januari 2018 is de PREM Hooroplossing het instrument om de ervaringen van slechthorenden met hun audicien en hun hoortoestel te meten. De PREM Hooroplossing is gezamenlijk ontwikkeld door alle audicienbedrijven, alle zorgverzekeraars aangesloten bij Zorgverzekeraars Nederland en alle patiëntenverenigingen gericht op mensen met gehooraandoeningen. Het nieuwe meetinstrument vervangt de huidige ervaringsmeting met de CQ-index. Dit besluit is genomen na een succesvolle pilotperiode met het nieuwe meetinstrument.

Sturen op kwaliteit
Het doel van de PREM Hooroplossing is de kwaliteit van de zorg voor slechthorenden verbeteren. Dat gebeurt door het verkrijgen van inzicht in hoe slechthorenden de zorg van de audicien en het hoortoestel ervaren. De PREM Hooroplossing bestaat uit drie meetmomenten in een periode van vijf jaar. Hierdoor wordt niet alleen duidelijk hoe de slechthorende de aanschaf van een hoortoestel waardeert, maar ook of deze waardering in de loop der jaren verandert. Daarnaast voorziet de PREM alle betrokken partijen in hun informatiebehoefte. Klanten krijgen keuze-informatie via www.hoorwijzer.nl. De cijfers die mensen toekennen aan audiciens en hun hoortoestel worden anoniem op deze site van Stichting Hoormij getoond. Patiëntenverenigingen kunnen de informatie gebruiken om de belangen van hun achterban te behartigen. De nieuwe meting sluit aan op het klantproces en voorziet daarom audiciens van actuele prestatie-informatie. Zorgverzekeraars ontvangen inkoopinformatie.

Minder belastend voor slechthorende
De nieuwe vragenlijst heeft als voordeel dat het de belasting voor slechthorenden aanzienlijk vermindert. Het is de enige methode die alle betrokken partijen onder slechthorenden uitzetten. De PREM vragenlijst bevat bovendien grofweg de helft minder vragen dan de uitgebreide CQ-index vragenlijsten.

Betrokken partijen
Opdrachtgever voor de doorontwikkeling is de stuurgroep PREM Hooroplossing. Deze stuurgroep bestaat uit de audicienketens Beter Horen, Hans Anders, Hoorprofs, Schoonenberg, Specsavers en Van Boxtel hoorwinkels, Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgverzekeraars en Stichting Hoormij namens de patiëntenorganisatiesAan de pilot nam ook het Collectief van Zelfstandige Audiciens deel. MediQuest was als onderzoeksbureau betrokken bij de ontwikkeling van de vragenlijst, het dataprotocol en meetproces en is uitvoerder van het onderzoek.