computer-976547d4-7591-4be9-8cb6-4236e3e0eaab.jpg
Controle & Fraudebeheersing 01-05-2018

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2016 van start

Zorgverzekeraars dragen bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Ook controleren zorgverzekeraars of zorguitgaven voldoen aan wet- en regelgeving en of de geleverde zorg gepast was voor de patiënt. Zorgverzekeraars hebben in afstemming met enkele aanbieders ook voor 2016 een zelfonderzoek curatieve GGZ (cGGZ) ontwikkeld. Het zelfonderzoek is een methodiek die bijdraagt aan de ontwikkeling om als GGZ-aanbieders ‘in control’ te komen over het declaratieproces en om declaraties efficiënt en effectief te controleren. Hierdoor krijgen GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars en accountants sneller inzicht in de daadwerkelijke omzet en zorgkosten.

Deelname aan het zelfonderzoek is vrijwillig. Bij deelname toetst de deelnemende GGZ-aanbieder de eigen declaraties op een aantal, met enkele aanbieders vooraf afgestemde, controlepunten. Op basis van de kennis en ervaring van afgelopen jaren is het zelfonderzoek verder geoptimaliseerd. Zo is het aantal controlepunten wederom verminderd, is de formulering en uitvoering van diverse controlepunten verduidelijkt en sluit het rapportageformat beter aan op de functionele ontwerpen.

Efficiënte en effectieve uitvoering
Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van het zelfonderzoek efficiënt en effectief verloopt gaan zorgverzekeraars dit jaar meer steunen op de gegeven toelichtingen van de GGZ-aanbieders. Daarnaast gaan zorgverzekeraars tijdens de review bij de GGZ-aanbieder ter plaatse voor een beperkt aantal onderdelen na of de juiste gegevens zijn ingevuld en de juiste conclusie is meegegeven (Re-performance). Daarnaast wordt net zoals vorig jaar aangeraden om als GGZ-aanbieder gedurende de uitvoering van het zelfonderzoek contact te zoeken met je accountant.

Aanmelden en vragen
Elke GGZ-aanbieder heeft de keuze om wel of niet deel te nemen aan het zelfonderzoek. Aanmelden kan tot en met 31 mei 2018 via het daarvoor beschikbare Portaal Zelfonderzoek cGGZ. Let op dat u een bevestiging van uw aanmelding ontvangt.

Algemene vragen over het Zelfonderzoek cGGZ 2016 kunt u tevens via bovengenoemd portaal stellen. Voor specifieke vragen kan de deelnemende GGZ-aanbieder contact opnemen met zijn reviewende zorgverzekeraar.

Update per 1 juni 2018
Na publiceren van het Zelfonderzoek cGGZ  2016 op 1 mei 2018 hebben zorgverzekeraars verschillende signalen ontvangen. Deze signalen en de administratieve lasten zoals besproken tijdens het overleg op 9 mei jl. tussen VWS, NZa, GGZ NL en ZN hebben er toe geleid dat zorgverzekeraars nog eens kritisch naar de opzet van het Zelfonderzoek cGGZ 2016 hebben gekeken. Dit resulteert in een addendum op het controleplan Zelfonderzoek cGGZ en een aangepaste 2.0 versie van de Functionele Ontwerpen, die aan onderstaande documenten zijn toegevoegd. Daarnaast zijn, zoals eerder aangegeven, het Rapportageformat Zelfonderzoek cGGZ 2016 definitief en de FAQ Zelfonderzoek cGGZ 2016 d.d. 20180530 toegevoegd.
 

Documenten zelfonderzoek cGGZ 2016: