Groep mensen luchtfoto-297f9d8e-0710-40e8-9359-d596f2be52d5.jpg
Kwaliteit 22-06-2018

AIM-conferentie Quality of Care: kwaliteitsinformatie Duitse ziekenhuizen volledig transparant

Europese landen staan voor dezelfde vraag: hoe kun je informatie over de kwaliteit van de zorgverlening toegankelijk maken voor zorgverleners, patiënten en financiers? Op de AIM-conferentie Quality of Care in Tallinn werd duidelijk dat er aanzienlijke verschillen zijn in het tempo waarin Europese landen hun inwoners toegang geven tot informatie over de kwaliteit van de zorg. Duitsland lijkt zich in korte tijd als koploper te presenteren. De 82 miljoen Duitsers kunnen van alle ziekenhuizen hun uitkomsten van kwaliteitsindicatoren raadplegen via de website www.weisse-liste.de. De jaarlijkse AIM-conferentie verbindt alle Europese ziektekostenverzekeraars uit 20 landen die zorg vergoeden aan 200 miljoen Europeanen.

De verschillen in de mate waarin Europese burgers toegang hebben tot betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zorg zijn opvallend. Duitsland heeft in korte tijd alle ziekenhuizen verplicht tot het aanleveren van hun kwaliteitsinformatie. Dr. Alexander Geissler van de Technische Universiteit van Berlijn lichtte toe dat er in Duitsland 50% meer ziekenhuisopnames plaatsvinden dan het Europese gemiddelde. Ook kent Duitsland relatief hoge sterftecijfers in ziekenhuizen. Dit was de directe aanleiding om het transparant maken van kwaliteitsinformatie niet meer vrijblijvend te houden, maar te verplichten.

België en Nederland raken achterop met mate van transparantie
Ook in landen als Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Estland lieten tijdens de Europese conferentie zien dat het centraal beschikbaar maken van kwaliteitsinformatie in hun land verplicht is en hierdoor op hoog niveau is georganiseerd. In Zwitserland is er bijvoorbeeld een nationaal kwaliteitsverdrag dat door alle ziekenhuizen is ondertekend zodat de Zwitsers nu toegang hebben tot betrouwbare kwaliteitsinformatie. België en Nederland lijken achterop te raken in de mate waarin burgers inzicht hebben in de kwaliteit van de zorg. In beide landen is het transparant maken van essentiële kwaliteitsinformatie voor patiënten, zorgverleners en financiers nog grotendeels vrijblijvend.

AIM brengt experts Europese gezondheidszorg samen
De jaarlijkse AIM-conferentie van Europese ziektekostenverzekeraars brengt gezondheidszorg-experts van nationale ministeries, de Europese Unie, internationale gezondheidszorgorganisaties en wetenschappers samen om kennis uit te wisselen over belangrijke ontwikkelingen op het terrein van de Europese gezondheidszorg. De conferentie Quality of Care 2018 in de Estse hoofdstad Tallinn werd geopend door mevrouw Heli Paluste van het Estse ministerie van Volksgezondheid. De conferentie wordt elk jaar in een ander Europees land georganiseerd door de International Association of Mutual Benefit Societies (AIM). Zorgverzekeraars Nederland is lid van de AIM.

Terug naar overzicht nieuwsberichten