huisarts1-2feea779-3be9-4b95-af1c-d099ad4c4344.jpg
Eerstelijnszorg 28-11-2018

Verbetering van informatiesystemen huisarts in aantocht

Artsenorganisaties LHV, NHG en InEen (branchevereniging van eerstelijnsorganisaties) trekken samen op met onder meer Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om informatiesystemen van huisartsen te verbeteren en te moderniseren. Het gaat om de systemen die huisartsen (HIS), huisartsenposten (HAPIS) en zorgaanbieders van ketenzorg (KIS) gebruiken.

De informatiesystemen zijn beschikbaar via verschillende softwarepakketten van verschillende leveranciers. Er is verbetering te boeken als het gaat om bijvoorbeeld het overdragen van een dossier bij verhuizing van een patiënt. Om onder andere dit soort gegevensuitwisselingen te verbeteren gaan de betrokken partijen eerst een set van toetsbare eisen opstellen waarin staat waaraan de systemen moeten voldoen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken rond zorginhoudelijke functies, onderhoud en beveiligingseisen. Vervolgens komt er een toetsingsprocedure inclusief de uitvoering daarvan.

Aansluiten op ontwikkelingen in de zorg
Als dit project is afgerond, doen de softwarepakketten nog beter waarvoor ze zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld dat ze voldoen aan alle  NHG-richtlijnen. Ook sluiten de pakketten dan beter aan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zorg. Zowel technisch als zorginhoudelijk. Een voorbeeld daarvan zijn behandelingen met behulp van eHealth. Bovendien is de huisarts minder tijd kwijt achter de computer, tijd die hij of zij kan besteden aan de patiënt. Een betere efficiëntie voorkomt dat de kosten voor de informatiesystemen niet hoger worden dan noodzakelijk, wat uiteindelijk resulteert in minder kosten voor verzekerden.

Het project met de naam project XIS wordt uitgevoerd onder leiding van Arteria Consulting en AICOM. De leden van het vaste projectteam zijn vertegenwoordigers van NHG, InEen, LHV, ZN, Arteria Consulting en AICOM.