automatisering-7196e687-3fa6-498f-9398-0c462dd3d6f8.jpg
Digitalisering 10-06-2015

Ook in private domein één uniforme grouper

Vanaf 1 januari 2016 wordt de financiering en het beheer van de groupers, in ziekenhuizen niet meer publiek geregeld, maar overgedragen naar private partijen. De komende periode zal in nauw overleg met alle betrokken partijen de overgang naar een private situatie in 2016 uitgewerkt worden. Branchepartijen Actiz, RN, ZKN, NFU, NVZ en ZN gaan de grouper in een aparte stichting positioneren.

Geruisloze overgang
Doelstelling voor 1 januari 2016 is dat er een geruisloze overgang naar het private domein plaats vindt en de grouper exact dezelfde kwaliteit en beschikbaarheid levert als tot op heden. De grouper zal een belangrijke rol krijgen in de totale informatievoorziening.

Geen publieke taak
Tot 1 mei 2015 was de grouper in beheer bij DBC-Onderhoud. Sinds 1 mei 2015 is de organisatie ondergebracht bij de NZa. De NZa is verantwoordelijk voor de prestatie- en tariefregulering van de DBC-systematiek en dit gaat niet samen met de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de groupers. Zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders hebben belang bij het gebruik van één uniforme grouper voor het declareren en het bepalen van het onderhanden werk.