admininstratieve lasten 2-bfab44f1-d7cc-4825-a9f1-d053addcd42c.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 05-12-2018

Arkin en Zilveren Kruis starten experiment minder administratieve lasten

Meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier: met die doelen starten GGZ-instelling Arkin in Amsterdam en Zilveren Kruis komend jaar een experiment.

In het experiment registreren behandelaren minder gedetailleerd ten behoeve van zorgdeclaraties. De verwachting is dat de nieuwe manier van werken ongeveer drie kwartier per teamlid per dag oplevert. De tijd die Arkin hiermee overhoudt, besteedt de GGZ-instelling aan onder andere meer direct contact met cliënten en aan deskundigheidsbevordering.

Het experiment gaat op 1 januari 2019 van start en heeft voorlopig een looptijd van een jaar. Als het experiment een succes blijkt, kan deze ervaring worden gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe manier van registreren en verantwoorden in de toekomst.

Bronnen: Zilveren Kruis