ehealth smartphone wijkverpleging-f7518f62-dbc2-4121-bc3c-1440a7a99e7f.jpg
Digitalisering 17-01-2019

Succesvolle test met overbrengen patiëntgegevens naar persoonlijke gezondheidsomgeving

ChipSoft en de Reinier Haga Groep hebben vrijdag 11 januari in een praktijktest van het landelijke testprogramma PROVES aangetoond dat het gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) werkt zoals MedMij* het heeft beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar landelijke gegevensuitwisseling op de MedMij-manier.

Hoewel er vorig jaar al heel veel praktijktesten door PROVES (het testprogramma van MedMij) hebben plaatsgevonden, werd niet eerder beproefd of data ook daadwerkelijk via een persoonlijke gezondheidsomgeving veilig opgehaald kunnen worden uit een echt ziekenhuis. En tot grote tevredenheid van alle deelnemers bleek dit probleemloos te werken.

Verzamelen, wijzigen, verwijderen
Deze test bestond uit drie onderdelen. Eerst werd geprobeerd om gezondheidsgegevens vanuit het ziekenhuis op te halen in de PGO’s van twee verschillende leveranciers. Vervolgens werden diezelfde gegevens door het ziekenhuis aangepast. Bij het opnieuw binnenhalen van de gegevens in de PGO, kwamen inderdaad de aangepaste gegevens binnen. Als derde werden gegevens door het ziekenhuis verwijderd. En opnieuw kwam ook deze verandering door in de persoonlijke gezondheidsomgevingen.

"We kunnen nu concluderen dat het papieren en juridische afsprakenstelsel van MedMij daadwerkelijk leidt tot gegevensuitwisseling", zegt Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij ChipSoft enthousiast. "De komende tijd gaan we wat ons betreft samen met onze klanten implementeren." 

Reinier Haga
Ook vanuit de Reinier Haga Groep is de geslaagde test met groot enthousiasme ontvangen. “Naast de uitwisseling tussen de ziekenhuizen met behulp van Zorg Informatie Bouwstenen kunnen we nu, op basis van dezelfde bouwstenen en dezelfde ICT-voorziening, ook uitwisselen met meerdere PGO’s."

 

* MedMij  is een afsprakenstelsel dat er voor zorgt dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren.