32768-0413bd7c-e58b-4560-be16-c4ace2cf44fb.jpg
Medisch specialistische zorg 15-02-2019

Zilveren Kruis en Isala verplaatsen 10% van de zorg naar huis

Zilveren Kruis en Isala slaan de handen ineen om de zorg inhoudelijk verder te verbeteren en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Hiervoor hebben de zorgverzekeraar en het ziekenhuis wederom een meerjarencontract gesloten. Isala en Zilveren Kruis delen de visie dat een deel van de zorg anders georganiseerd moet worden. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Door samen meer zorg naar huis te brengen, voorkomen we onnodige bezoeken en opnames in het ziekenhuis. Dat ontlast ook de artsen en verpleegkundigen. Bij telemonitoring van chronisch hartfalen is inmiddels duidelijk dat de kwaliteit van leven omhoog gaat, het aantal ziekenhuisopnames daalt en we minder premiegeld uitgeven. Die ombuiging is ook hard nodig. Een win-win situatie voor iedereen."

Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Isala: “We hebben in de regio een groot aantal uitdagingen die we alleen samen kunnen oplossen. Onze visie sluit volledig aan bij die van Zilveren Kruis. We hebben afgesproken de komende jaren 10% van de zorg naar huis te verplaatsen, waarbij kwaliteit en veiligheid van zorg gegarandeerd blijven. Door zorg voor een deel naar huis te verplaatsen, wordt de patiënt beter bediend. Uit onderzoek blijkt dat patiënten graag zelf thuis zorg willen ontvangen. Ehealth en connected care spelen hierbij een cruciale rol. Ook op afstand kan namelijk persoonlijk contact worden onderhouden tussen patiënt en zorgprofessional via bijvoorbeeld beeldbellen. De patiënt houdt bovendien meer regie over zijn eigen gezondheid, Dit draagt weer bij aan het eerder herkennen van problemen, zodat meer heropnames in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen. En dat is ook prettig voor de patiënt en zijn verwanten.”

Samen met patiënten(verenigingen), ziekenhuizen en andere partners in de zorg wil Zilveren Kruis in 2021 zeker 10% van de zorg naar huis hebben gebracht. De urgentie komt voort uit de groeiende patiëntenstroom en de stijgende zorgkosten.

Bronnen: Zilveren Kruis , Isala