smartphone, internetformaat-86c49d3b-61b9-470a-a30a-1bf0b5e721a9.jpg
Digitalisering 12-03-2019

Bruins: kosteloos gebruik persoonlijke gezondheidsomgeving voor iedereen

De komende jaren is het voor iedere Nederlander mogelijk om kosteloos gebruik te maken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Vandaag heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een regeling aangekondigd die dat mogelijk maakt. Met een PGO kun je als patiënt zelf bepalen of en met welke zorgverleners je jouw medische gegevens deelt. Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, is positief over de regeling: “Het is goed dat burgers nu kosteloos de beschikking kunnen krijgen over een PGO dat aan de MedMij-vereisten voldoet. De eigen regie van de patiënt in het beheren en delen van zijn eigen gezondheidsinformatie is essentieel.”

Een PGO is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens. Met een PGO krijgen patiënten meer regie over de eigen gezondheidsgegevens. In een gezondheidsomgeving kan iedereen dus straks de gegevens zien die bijvoorbeeld jouw huisarts, apotheek en ziekenhuis over jou hebben verzameld. Daarnaast bieden de PGO’s allerlei mogelijkheden tot ondersteuning van een gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld het thuis meten en vastleggen van je hartslag.

Gebruikersregeling
De gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor de leveranciers van de persoonlijke gezondheidsomgeving. De gebruikersregeling is geen subsidie, iedere leverancier kan zich inschrijven en er zit geen limiet aan het aantal gebruikers. De leveranciers dienen te voldoen aan het MedMij-label waardoor gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden.

Zorgverzekeraars en VWS investeren gezamenlijk in het MedMij-programma
MedMij
 is een afsprakenstelsel dat er voor zorgt dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren. Van Holst: “Zorgverzekeraars en VWS investeren al meerdere jaren gezamenlijk in het MedMij-programma zodat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Een goed geïnformeerde patiënt kan zo samen met zijn zorgaanbieder tot de best passende zorg komen. Een belangrijke voorwaarde waar we ook nog hard aan werken is dat zorgaanbieders de gezondheidsgegevens, na toestemming van de patiënt, ook digitaal ter beschikking kúnnen stellen. Nog niet alle benodigde systemen van zorgaanbieders zijn namelijk al klaar om de PGO’s te vullen.”

Planning
Binnenkort maakt de Patiëntenfederatie een PGO-keuzehulp beschikbaar, die mensen kan helpen bij het kiezen van de PGO die het beste bij hun wensen en gezondheidssituatie past. De eerste regeling loopt van 1 oktober 2019 tot eind 2020.