Dag van de zorginkoop-78c299a6-943f-45df-ae1d-e4d2a966a261.jpg
Langdurige zorg 22-03-2019

Goede dialoog leidt tot betere zorg voor cliënten

Een goede dialoog over de kwaliteit van de langdurige zorg, levert onderling vertrouwen op en leidt tot betere zorg voor de cliënt. Dat was de conclusie van de kennissessie Het veranderende zorgkantoor: hoe voeren we het goede gesprek met elkaar? op het congres Dag van de Zorginkoop.

De rol van zorgkantoren bij de inkoop van langdurige zorg verandert. Zorgkantoren kopen steeds meer in op kwaliteit. Daarover voeren ze een dialoog met zorgaanbieders, maar ook met cliëntenraden en zorgverleners. Voorop staan daarbij de wensen en behoeften van de cliënt als het gaat om kwalitatief goede zorg. De uitkomsten van de gesprekken gebruiken de zorgkantoren om langdurige zorg in te kopen. “We praten nu met meer betrokken partijen én komen op locatie. Zo willen we als zorgkantoren dichterbij de zorg zelf komen. De wensen van cliënten zijn voor ons hierbij het uitgangspunt. Door vertrouwen te creëren en een echt gesprek te voeren, komen we samen tot betere zorg voor cliënten. Uiteraard vergt dat ook van onszelf nieuwe expertise. Daar werken we hard aan,” zegt Mark van Driest, zorginkoper bij VGZ die de kennissessie samen met Corrie van Randwijk, bestuurder bij Merwelanden (ouderenzorg) en Marjon Schoneveld, beleidsadviseur Zorgverzekeraars Nederland, gaf.

Onderling vertrouwen verbetert de langdurige zorg
Corrie van Randwijk heeft als zorgaanbieder goede ervaringen met het zorgkantoor: “De inkoop van kwaliteit door het zorgkantoor zorgt voor meer aandacht voor het welzijn van ouderen.” Onderling vertrouwen is daarbij belangrijk, het verbetert de zorg: “Het zorgkantoor en onze medewerkers willen beiden hetzelfde, namelijk de beste zorg voor ouderen. Daardoor durven medewerkers zich kwetsbaar op te stellen en te werken aan verbetering."

Zorgaanbieders die de kennissessie bijwoonden, gaven ook aan dat zorgkantoren van toegevoegde waarde zijn bij het in de praktijk brengen van de Kwaliteitskaders die voor de verpleeghuis- en gehandicaptensector zijn gemaakt. Zorgkantoren zijn nu veel zichtbaarder én denken meer vanuit de cliënt. Zorgaanbieders betrekken zorgkantoren nu zelfs eerder bij het maken van beleid.

De veranderende rol van de zorgkantoren (vastgelegd in Profiel 2021) was ook de Nijmeegse hoogleraar Jan Kremer en voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN), opgevallen. Hij noemde in zijn presentatie op de Dag van de Zorginkoop de zorgkantoren als goed voorbeeld van inkopers van kwaliteit.

Lees hier het bericht van ZN Directeur Zorg Wout Adema over de Dag van de Zorginkoop.