zorg-kantoor-2d73073d-2713-4132-ba15-09b82d556718.jpg
Langdurige zorg 13-05-2019

Zorgaanbieders erg tevreden over zorginkoop voor mensen met een beperking

Zorgaanbieders geven aan dat ze in hoge mate tevreden zijn over hoe het proces van zorginkoop door de zorgkantoren wordt ingevuld. In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), naar de ervaringen met de inkoop van zorg en ondersteuning voor 2019 voor mensen met een beperking.

De afspraken over kwaliteit, de meerzorg en de persoonsvolgendheid zijn de onderwerpen waar men het meest tevreden over is. Voor kwaliteit geldt dat dit jaar voor het eerst de dialoog over het kwaliteitsrapport wordt gevoerd. De manier waarop zorgkantoren dit oppakken, wordt, door de zorgaanbieders die dit gesprek al gevoerd hebben, als positief en open ervaren. Geen van de respondenten heeft ervaren dat er sprake is van een beoordelend karakter. Voor meerzorg geldt dat de procedure is vereenvoudigd. Iets meer respondenten zijn dit jaar meer tevreden dan vorig jaar. VGN pleit in de Wlz voor een eenvoudig, uniform en persoonsvolgende inkoop met vaste tarieven. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat het beleid van de zorgkantoren hier steeds meer aan voldoet. Er is meer uniformiteit en persoonsvolgende inkoop en de leden zijn hierover in grote mate tevreden.

Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, is enthousiast: "Het onderzoek dat Andersson Elffers Felix voor VGN heeft uitgevoerd laat zien dat zorgkantoren hun rol als inkopers van kwaliteit meer en meer pakken. Dit zijn bemoedigende resultaten."

 

Bronnen: VGN , CZ