transparantie-f146574f-6892-428b-b8ac-4adfa3ce8f89.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 20-05-2019

ZN steunt advies nieuwe bekostiging ggz en forensische zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) steunt het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als bekostiging voor de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn daarmee herkenbaar en controleerbaar voor patiënten. Het zorgprestatiemodel lost veel knelpunten in de huidige bekostiging op. Het geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de administratie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aansluit.

De NZa heeft het advies vandaag aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wout Adema, directeur Zorg van ZN: “Dit is goed nieuws voor verzekerden, ggz-aanbieders en zorgverzekeraars. Het moet eenvoudiger en transparanter worden. 2022 duurt nog even, maar die tijd hebben we nodig voor een goede implementatie. Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat het nieuwe bekostigingsmodel bijdraagt aan de gezamenlijke doelstelling om beter grip te krijgen op de niet-gecontracteerde zorg. Daar hebben we in het hoofdlijnenakkoord afspraken over gemaakt. De NZa heeft in haar advies aangegeven het model hierop nog te toetsen, voordat wordt overgegaan tot daadwerkelijke invoering. Voor zorgverzekeraars is het verder essentieel dat zij hun wettelijke taken op het gebied van rechtmatige, verzekerde zorg kunnen blijven uitvoeren. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat op de nota zichtbaar blijft wat de zorgvraag van de patiënt is. En dat de door de NZa vastgestelde zorgprestaties zodanig worden opgenomen in de contractafspraken en declaraties, dat zorgverzekeraars behandeltrajecten kunnen blijven inkopen en kunnen blijven controleren op gepast gebruik.”

Bronnen: NZa , ZN