bijeenkomst vergadering cursus congres-0ca00f7e-0dcc-4763-9b97-00ac557cb11c.jpg
Zorgverzekering 04-06-2019

Inschrijving cursus Zorg & Verzekeringen van start

Komend najaar, vanaf 2 oktober, start de 42ste editie van de ZN-cursus Zorg & Verzekeringen. De cursus heeft tot doel de deelnemers op beleidsmatig en strategisch niveau inzicht te geven in het zorg- en zorgverzekeringssysteem van Nederland en hen op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen. Inschrijven voor de cursus is vanaf nu mogelijk.

De kracht van de cursus is dat een groot aantal sleutelfiguren uit de wereld van politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en financiële dienstverlening een bijdrage levert. Ook belangrijk: in de beslotenheid van de cursusgroep is er gelegenheid om eigen gedachten en persoonlijke opvattingen voor het voetlicht te brengen en een kijkje te nemen achter de schermen van het beleid. Er is veel ruimte voor discussie, debat en reflectie. Naast kennisoverdracht heeft de cursus ook een belangrijke sociale functie. Via de cursus Zorg en Verzekeringen kunnen de deelnemers hun netwerk in de zorg eenvoudig en effectief uitbreiden.

Een grote variatie van onderwerpen komt aan de orde in de cursus. Voorbeelden zijn de diverse zorgsoorten zoals de eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg en langdurige zorg. Bij de verschillende onderwerpen zijn ook werkbezoeken inbegrepen. Vanzelfsprekend is er tijdens de cursus ook aandacht voor het zorgstelsel in Nederland en de taken en activiteiten van zorgverzekeraars hierin. De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor managers, adviseurs en beleidsmakers (op academisch of vergelijkbaar niveau) werkzaam bij zorgverzekeraars, zorg verlenende instellingen, overheden, brancheorganisaties en adviesorganen. Gezien het niveau van de cursus wordt van de cursisten enkele jaren werkervaring en voldoende basiskennis op het terrein van zorg en zorgverzekeringen verwacht.

Lees voor meer informatie en aanmelding de brochure over de cursus Zorg & Verzekeringen.