Hand met pillen-2d4dcb41-3a1f-4184-949d-cf484a5a8c5d.jpg
Medisch specialistische zorg 04-06-2019

Zorgverzekeraars vragen overheid om proactief pakketbeheer (dure) geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vragen minister Bruins om proactief pakketbeheer voor dure geneesmiddelen. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het AO Geneesmiddelenbeleid op donderdag 6 juni a.s. Het aantal dure geneesmiddelen neemt rap toe. De introductie van gentherapieën komt steeds dichterbij: onlangs verleende de Amerikaanse toezichthouder goedkeuring voor een gentherapie, die in de Verenigde Staten ruim 2,1 miljoen dollar per behandeling kost. Het is goed dat Nederlandse patiënten toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen, maar dat houdt alleen stand als we de maatschappij beschermen tegen onaanvaardbaar hoge prijzen. Niet alleen vanwege de betaalbaarheid, maar ook vanwege de beschikbaarheid van geneesmiddelen binnen het basispakket. Zorgverzekeraars willen dat de overheid bij de toelating rekening houdt met de effectiviteit, de kosten en het gepast gebruik van (dure) geneesmiddelen.

Zorgverzekeraars vinden dat de minister de normen voor de ‘sluis’ voor dure geneesmiddelen moet aanscherpen en dat het traject Regie op registers voor dure geneesmiddelen van het Zorginstituut moet worden versneld. Ook moeten er vaker herbeoordelingen van de bestaande geneesmiddelen plaatsvinden als blijkt dat de beloftes van fabrikanten over de effectiviteit van het geneesmiddel niet worden waargemaakt. Zorgverzekeraars maken zich zorgen over het feit dat onmaatschappelijk hoge prijzen de gelijke behandeling tussen verschillende patiëntgroepen uithollen en de solidariteit onder premiebetalers ondermijnen. Zorgverzekeraars vinden dat farmaceuten nog onvoldoende meewerken aan oplossingen, zoals bijvoorbeeld het geven van openheid over de prijsopbouw van (dure) geneesmiddelen. Het blijft vooralsnog slechts bij de aankondiging van een gedragscode voor de farmaceutische industrie.

Abonnement voor medicijnrollen
In de brief vraagt ZN ook aandacht voor patiënten die veel medicijnen gebruiken en deze niet (meer) zelf kunnen beheren. Zij krijgen op aangeven van de huisarts een geïndividualiseerde distributievorm (GDV); beter bekend als de medicijnrol waarbij de verschillende geneesmiddelen in de juiste dosering voor de patiënt zijn voorverpakt. Zorgverzekeraars krijgen echter regelmatig klachten van verzekerden die niet begrijpen waarom de apothekerskosten van de zogenaamde medicijnrollen zo hoog zijn. Dit kan oplopen tot honderden euro’s extra zorgkosten per patiënt per jaar. Zorgverzekeraars stellen vraagtekens bij het feit dat de geïndividualiseerde distributievorm (via medicijnrollen) doorgaans vier keer duurder is dan de gebruikelijke driemaandelijkse levering. Op dit moment gebruiken 500.000 mensen een GDV, dit is ongeveer 4% van de geneesmiddelengebruikers. Deze distributievorm beslaat echter 25% van de apotheekkosten in ons land (bron: Vektis). Zorgverzekeraars zien voor de medicijnrollen graag een abonnementssysteem ingevoerd, waarbij er sprake is van een reële vergoeding van de distributiekosten en de begeleiding van deze kwetsbare patiënten. Die begeleiding moet beter zichtbaar zijn voor de patiënt en diens omgeving. Zorgverzekeraars vinden dat  de NZa op korte termijn actie moet ondernemen.

In de brief aan de Kamer vragen zorgverzekeraars verder aandacht voor afbouwmedicatie bij antidepressiva en verantwoord wisselen.