kik van start, internetformaat-681fb572-d041-4529-903a-065a8f2b0108.jpg
Langdurige zorg 19-06-2019

Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) van start

Zorgverzekeraars Nederland werkt samen met andere partijen in de verpleeghuiszorg aan het verbeteren van de informatievoorziening. Dit wordt gedaan in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Het gaat om informatie die organisaties met elkaar uitwisselen rond de kwaliteit van verpleeghuiszorg, maar ook om keuze-informatie voor cliënten. Het programma wordt ondersteund door Zorginstituut Nederland in opdracht van het ministerie van VWS.

Uitgangspunt van KIK-V is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Goede informatie over de kwaliteit van zorg is voor iedereen belangrijk. Echter de behoefte aan informatie door partijen en groepen binnen de verpleeghuiszorg verschilt:

  • Cliënten en hun naasten hebben informatie nodig over de kwaliteit van de zorg als ze een verpleeghuis zoeken.
  • Zorgaanbieders kunnen met goede informatie van elkaar leren en gericht werken aan het verbeteren van de zorg.
  • Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben goede informatie nodig om kwalitatief goede zorg in te kunnen kopen en om cliënten goed over de kwaliteit van zorg te kunnen informeren.
  • Toezichthouders en beleidsmakers hebben behoefte aan informatie om hun wettelijke taken uit te voeren.

Minder administratieve lasten
De bedoeling van KIK-V is dat de uitwisseling van informatie efficiënter wordt georganiseerd. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten voor zorgorganisaties bij het registeren en aanleveren van informatie aan verschillende partijen. Bijvoorbeeld door uit te gaan van gegevens die zorgaanbieders al registreren tijdens het verlenen van zorg. De bedoeling is dat ketenpartijen die in de toekomst iets willen weten van een zorgaanbieder, gebruik maken van gegevens die al beschikbaar zijn, zodat extra uitvragen zo veel mogelijk overbodig worden. Deze werkwijze wordt de komende tijd verder samen ontwikkeld en getoetst in de praktijk. Het programma loopt naar verwachting tot eind 2021. Naast Zorgverzekeraars Nederland gaan  Actiz, IGJ, NZa en Patiëntenfederatie Nederland de informatie uit KIK-V gebruiken.

Meer informatie over dit programma staat op de website van Zorginstituut Nederland.

 

Foto: Ondertekening Samenwerkingsafspraken Programma KIK-V tijdens de bijeenkomst van de Ketenraad KIK-V. Van links naar rechts: Frank Hagelstein (ActiZ), Charlotte de Schepper (ZN), Tom Schoen (Patiëntenfederatie Nederland), Hanneke Sikkema (IGJ), Tiana van Grinsven (Zorginstituut Nederland), Jan Megens (Menzis, namens de zorgkantoren), Peter Snaterse (Zorginstituut Nederland), Tamara Pieterse (Zorgbalans / Kerngroep Wonen en Zorg, ActiZ), Wim Sijstermans (NZa).