Paul Schnabel, internetformaat-2b577a16-20ab-4b41-8a6b-cf3525248796.jpg
Zorgverzekering 19-06-2019

Paul Schnabel: “Omgaan met ziekten zonder voortdurend beroep op zorg of mantelzorgers is belangrijke uitdaging”

“Gezondheidszorg wordt in toenemende mate ouderenzorg en daarmee ook in toenemende mate zorg voor chronische en meervoudige aandoeningen. We moeten zien te regelen dat patiënten niet eindeloos blijven rond gaan in diagnostische processen voor de verschillende chronische ziekten waarmee ze te kampen hebben en we moeten ervoor zorgen dat ze op een zodanige manier met die ziekten leren omgaan dat ze daarvoor niet voortdurend een beroep op de zorg of op mantelzorgers hoeven te doen. Veel van de projecten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zijn ook daarop gericht geweest en ik hoop dat de overheid, de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders die lijn voortzetten.” Deze uitspraak doet Paul Schnabel, de laatste vijf jaar onafhankelijk voorzitter van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, in het boekje van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ‘Lessen voor de toekomst’.

Nu het Innovatiefonds Zorgverzekeraars na 20 jaar ophoudt te bestaan, heeft het fonds een overzicht gemaakt van de lessen voor de toekomst die getrokken kunnen worden uit de ervaringen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Voorbeelden van die lessen zijn onder meer: ‘Ga uit van de patiënt’, ‘Zorg voor continuïteit door brede betrokkenheid bij een project’ en ‘Bied meerwaarde en zorg dat die uit te leggen is’.

113 miljoen euro besteed
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft in 20 jaar tijd een kwart van de reserves besteed die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven. Begin 2019 zijn de laatste toekenningen gedaan en in totaal heeft het fonds daarmee € 113 miljoen besteed aan vernieuwende projecten in de gezondheidszorg. Centraal daarbij stond het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.

Download het boekje ‘Lessen voor de toekomst’ op de site van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De publicatie is in beperkte oplage gedrukt. Wie een gedrukt exemplaar wil ontvangen, kan dit per mail aanvragen via info@innovatiefondszorgverzekeraars.nl.