ambulance2-90d371cf-2574-41f9-9b04-df83dd667941.jpg
Medisch specialistische zorg 26-06-2019

Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland gaan meer samenwerken op spoedzorg

Patiënten met een niet-complexe aandoening die binnenkomen op de spoedeisende hulp (SEH) van Amsterdam UMC kunnen na onderzoek of eventuele behandeling worden overgedragen aan Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Hierover zijn in een overeenkomst afspraken gemaakt tussen beide ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. De overgedragen patiënten hebben zo toegang tot de voor hen meest geschikte zorg, terwijl Amsterdam UMC hierdoor ruimte krijgt voor patiënten die complexe zorg nodig hebben.

De komst van de SEH-patiënten naar Ziekenhuis Amstelland is een eerste uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst die beide ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid in december 2018 tekenden. Het doel: met elkaar de medisch specialistische zorg in de regio versterken. In de zomer zullen ook afspraken volgen over de behandeling van neurologische patiënten uit Amsterdam UMC door Ziekenhuis Amstelland.

Afspraken over beschikbaarheid ambulancevervoer en doorstroom naar verpleeghuizen
Voor Ziekenhuis Amstelland draagt het extra aanbod van patiënten bij aan de strategie die de huidige Raad van Bestuur heeft ingezet voor een toekomstbestendig ziekenhuis in de regio. Amsterdam UMC krijgt door de overheveling van basiszorg naar Ziekenhuis Amstelland meer capaciteit voor zorg aan hoog-complexe patiënten. Gabriëlle Alink, projectmanager Ziekenhuis Amstelland: "We zijn erg trots op het feit dat we extra patiënten vanuit de SEH van Amsterdam UMC kunnen ontvangen in Ziekenhuis Amstelland. Samen met Amsterdam UMC en de zorgverzekeraars hebben we in zeer korte tijd dit initiatief uitgewerkt en zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Zo zijn er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de beschikbaarheid van het ambulancevervoer en de doorstroom naar verpleeghuizen, en is door ons extra personeel aangetrokken.”

De juiste zorg op de juiste plek
De SEH-patiënten die in aanmerking komen voor behandeling in Ziekenhuis Amstelland zijn patiënten die maximaal 4 verpleegdagen in het ziekenhuis liggen. Dit kunnen patiënten zijn met diverse aandoeningen zoals een ontregelde suikerziekte of een gebroken heup. De SEH van Amsterdam UMC zal in goed overleg met betrokken patiënt de overdracht regelen naar Ziekenhuis Amstelland. Mark Kramer, lid van de Raad van Bestuur Amsterdam UMC: Deze verschuiving van patiëntenzorg past uitstekend in de strategie van Amsterdam UMC. Wij  zetten in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Basale zorg in de algemene ziekenhuizen en complexe patiëntenzorg bij ons in Amsterdam UMC. Dat doen we niet alleen, maar met al onze partners in de regio en met de zorgverzekeraars. En als we daarbij ook nog eens kunnen bijdragen aan de toekomtbestendigheid van een collega-ziekenhuis is dat helemaal geweldig.”

Patiënten houden snel toegang tot kwalitatief goede zorg tegen acceptabele kosten
Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid: "Als zorgverzekeraars zijn we blij dat er zo snel afspraken zijn gemaakt tussen Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC. Spoedzorg is niet altijd hoog-complexe, academische zorg. De artsen van het Amsterdam UMC kijken wat een patiënt nodig heeft en besluiten op basis daarvan of een patiënt aan Ziekenhuis Amstelland kan worden overdragen. Patiënten in deze regio houden zo snel toegang tot kwalitatief goede zorg, tegen acceptabele kosten."

Bronnen: Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, Amsterdam UMC, Ziekenhuis Amstelland