horizontaal toezicht verrekijker-f6e9cc2e-34ec-4546-b1f1-a749a7f433c6.jpg
Controle & Fraudebeheersing 03-07-2019

Mijlpaal voor ZiekenhuisGroep Twente: over op horizontaal toezicht

ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) is met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 over op horizontaal toezicht en is hiermee het achtste ziekenhuis in Nederland dat dit heeft gerealiseerd. Het afgelopen jaar zijn in samenwerking met Menzis de registratie- en declaratieprocessen opnieuw ingericht. Hierdoor zijn controles op declaraties achteraf niet meer nodig, omdat eventuele bijzonderheden op tijd worden gesignaleerd. Voor zowel ziekenhuis als zorgverzekeraar biedt dit belangrijke voordelen. Zoals een juiste besteding van zorguitgaven, minder kosten, minder administratieve lasten en patiënten hebben sneller inzicht in hun zorgkosten.

“Het begint met onze zorg op een correcte manier registreren en declareren”, legt Gerard Veger, manager financiën & informatievoorziening a.i. bij ZGT uit. “Dat betekent dat we ervoor zorgen dat onze medewerkers en specialisten vanaf de start van de registratie het direct op de juiste manier doen. Onze afdeling zorgadministratie controleert en ondersteunt dit vervolgens nog eens extra. Zo kunnen we bij onduidelijkheden direct met elkaar in gesprek en op tijd onjuistheden corrigeren. Door de extra inspanningen van de afgelopen periode hebben we nu een goede basis staan en ook de mogelijke risico’s veel beter in beeld. Dat we – na de kopgroep van zeven ziekenhuizen – nu als achtste Nederlandse ziekenhuis overgaan op horizontaal toezicht is een mooie erkenning daarvan. Van daaruit werken we verder.”

Onderlinge relatie verder versterkt
John de Kruiff, Programmamanager Horizontaal Toezicht bij Menzis, is trots op de overgang van ZGT: “Met horizontaal toezicht hebben we de zekerheid dat de uitgaven in de zorg juist zijn besteed. Dat wordt maatschappelijk ook van ons verwacht. ZGT en Menzis hebben zich het afgelopen jaar enorm ingespannen om horizontaal toezicht te realiseren. Hierdoor is niet alleen het proces efficiënter ingericht, maar ook de onderlinge relatie is nog verder versterkt. Dit uit zich ook in de gesprekken die we met elkaar hebben over waardegedreven zorg en onze meerjarenafspraak.”

Gezamenlijke verantwoording
Horizontaal toezicht steunt op wederzijds begrip en vertrouwen. In plaats van controle achteraf, wordt correct registreren en declareren aan de voorkant in de processen geborgd. Het toezicht op de rechtmatigheid van zorguitgaven wordt hierdoor niet alleen efficiënter, maar ook effectiever. Horizontaal toezicht leidt immers tot één gezamenlijke verantwoording voor de gehele keten en richt zich op de risico’s die daadwerkelijk voor de instelling van toepassing zijn. Meer informatie over horizontaal toezicht staat op https://www.horizontaaltoezichtzorg.nl/.