ouderen jongeren spelletje risicoverevening-4e2ee71f-da52-41f8-ad03-360b931076b0.jpg
Langdurige zorg 08-07-2019

Intensieve samenwerking Menzis en Twentse gemeenten

Samen met de 14 Twentse gemeenten zet Menzis in op intensieve samenwerking op gebied van zorg en preventie. De integrale samenwerking tussen zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeenten is bedoeld om het aantal chronisch zieken in Twente te stabiliseren, schulden bij Twentenaren te verminderen en eigen kracht en zelfredzaamheid van alle inwoners in Twente te bevorderen.

De samenwerking is vastgelegd in een werkagenda met duidelijke afspraken hoe en op welke thema’s wordt samengewerkt. Deze werkagenda ondersteunt de lokale aanpak en versterkt de regionale verbinding. Menzis werkt al langer samen met de Twentse gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van vroegsignalering van schulden, waarbij onder andere Menzis bij het ontstaan van betalingsachterstanden een signaal afgeeft bij de gemeente. Joas Duister, teammanager Preventie van Menzis: “We hebben een grote betrokkenheid bij de regio Twente. Meer dan de helft van de inwoners is verzekerd bij Menzis. We willen ons in deze regio dan ook maximaal inspannen om zorg en preventie goed te organiseren. Het is uniek dat we daarvoor nu gezamenlijk met 14 gemeenten meerdere jaren gestructureerd gaan samenwerken aan voor de inwoners belangrijke thema’s.”

Ilse Duursma, wethouder van de gemeente Dinkelland: “Juist door samen te werken, elkaar actief op te zoeken kunnen we de zorg en het welzijn voor de inwoners verbeteren. Inwoners moeten snel, laagdrempelig en op zo eenvoudig mogelijke wijze hun eigen gezondheid/leefkracht kunnen verbeteren danwel toegang krijgen tot de best passende zorg.”

De volgende thema’s staan centraal in de samenwerking: jeugdhulp, schuldenaanpak, ouderenzorg, zorg voor psychisch kwetsbaren (GGZ), preventie en gezondheidsbevordering. Met de inzet op deze thema’s verwachten de gemeenten en Menzis dat de ervaren gezondheid van de inwoners over meerdere jaren stijgt. Binnen deze thema’s wordt ook samengewerkt met veel partijen, waaronder zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen en verschillende overheidsinstellingen.

Bronnen: Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland