samenwerken vergaderen samen boekhouder nieuw logo-4a7eb1f8-b4c0-4d8a-9489-c52f1c100093.jpg
Controle & Fraudebeheersing 31-07-2019

Vacature coördinerend beleidsmedewerker fraudebeheersing

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zoekt kandidaten voor de functie van (coördinerend) beleidsmedewerker fraudebeheersing. De nieuwe medewerker creëert de juiste randvoorwaarden voor zorgverzekeraars om fraude effectief aan te kunnen pakken. Hij of zij is daarbij de verbindende schakel die onderlinge samenwerking stimuleert en de beleidsontwikkeling vormgeeft.

De beleidsmedewerker fraudebeheersing vertegenwoordigt de zorgverzekeraars die zijn aangesloten bij Zorgverzekeraars Nederland. In landelijke beleidsoverleggen op het gebied van fraudebeheersing, zoals de Taskforce Integriteit Zorgsector, of bij andere overleggen met ketenpartners. Een van de andere taken is het verwerken van fraudeonderzoeksignalen die bij het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg binnenkomen. Het gaat dan om signalen van zorgverzekeraars en ketenpartners, zoals de Inspectie SZW en de Nederlandse Zorgautoriteit, of incidenteel van particulieren. De juiste kandidaat voor deze functie is op inhoud en relatie een ambassadeur van Zorgverzekeraars Nederland en haar leden. Een rasechte verbinder van organisaties, mensen en belangen.

Kijk voor uitgebreide informatie naar een uitgebreide beschrijving van deze vacature. Solliciteren is mogelijk tot 23 augustus.