Samen mensen-0e3d974e-9009-42de-931d-7db027a2bbff.jpg
Zorgverzekering 29-08-2019

Zorgverzekeraars nemen verantwoordelijkheid voor zorg in de regio

Zorgverzekeraars nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om zorg in de regio. Elke verzekerde moet er van op aan kunnen dat voldoende en goede zorg, binnen redelijke tijd en afstand beschikbaar is. Het waarborgen van die zorggarantie, het voldoen aan de wettelijke zorgplicht, nu maar ook in de toekomst, staat voor zorgverzekeraars voorop. Zij doen dat binnen de uitgangspunten van ons zorgstelsel: in competitie met elkaar, gezamenlijk waar dat noodzakelijk en toegestaan is en bijdraagt aan de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zorg.

In de notitie Zorgverzekeraars en de regio maken zorgverzekeraars duidelijk op welke punten zij onderling samenwerken in de regio en hoe ze dat organiseren.

Om er voor te zorgen dat de basis op orde is, hebben zorgverzekeraars afgesproken waar nodig en mogelijk samen te werken. In elke regio borgen de twee grootste zorgverzekeraars daarom dat de acute zorg goed geregeld is. En diezelfde twee zorgverzekeraars zijn erop aanspreekbaar dat door middel van een regiobeeld de belangrijkste knelpunten en uitdagingen in die regio in beeld worden gebracht en de opgave in die regio wordt geformuleerd. Daarnaast hebben zorgverzekeraars een samenwerkingsagenda met gemeenten. Deze is gericht op thema’s waarbij de reguliere zorg (Zvw, Wlz, Jeugdwet) en reguliere ondersteuning (Wmo) elkaar raken en nodig hebben.