Samen mensen-4895a5be-d66e-402c-ad5d-710a43437c88.jpg
Medisch specialistische zorg 09-09-2019

Zorgverzekeraars regelen voor hun verzekerden tegemoetkoming elektriciteitskosten thuisbeademing

Sinds kort is duidelijk dat verzekerden, die gebruik maken van mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie, recht hebben op een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten. Die duidelijkheid was er begin dit jaar nog niet, maar dankzij inspanningen van de zorgverzekeraars heeft het Zorginstituut hier uitsluitsel over gegeven. Zorgverzekeraars zijn op dit moment bezig met het regelen van deze tegemoetkomingen voor hun verzekerden.

In januari, na intensief contact met ervaringsdeskundigen, heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) contact gezocht met het Zorginstituut. Het Zorginstituut is vervolgens een onderzoek gestart en enkele maanden later, in mei van dit jaar, volgde daarover uitsluitsel: verzekerden hebben inderdaad recht op een tegemoetkoming. Op verzoek van ZN heeft het Zorginstituut daarop ook de informatie op hun website aangepast en verduidelijkt.

Zorgverzekeraars zijn blij dat hun inspanningen hebben gezorgd voor duidelijkheid voor verzekerden. Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering betreft, is het van belang dat zorgverzekeraars de juiste tegemoetkoming toepassen. Daarom zijn zorgverzekeraars samen met patiëntvertegenwoordigers en de Centra voor Thuisbeademing - die patiënten, naasten en zorgverleners begeleiden bij de zorg rond beademing - in overleg over de hoogte van de gemiddelde tegemoetkoming. Zorgverzekeraars gaan, vooruitlopend op de definitieve onderbouwing van het bedrag, alvast over tot het betalen van een tegemoetkoming. Verzekerden die vragen hebben over of gebruik willen maken van de tegemoetkoming, kunnen contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar.

Op zaterdagavond 14 september besteedde het consumentenprogramma Kassa van BNN-VARA aandacht aan dit onderwerp. Het item, met toelichting door ZN namens de zorgverzekeraars, is hier terug te kijken.