ts_20150304_100_znbeeldbank-5f980c15-1370-4432-98c4-a4c0c5c16611.jpg
Digitalisering 07-10-2019

ZN: Verplicht ICT-leveranciers tot gebruik open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat minister Bruins volgend jaar met een wet komt die leveranciers en zorgaanbieders verplicht om gebruik te maken van open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg. Dat staat in een brief van ZN aan de Tweede Kamer. Ondanks vele inspanningen en investeringen, blijft de gezondheidszorg in Nederland in grote mate digitaal versnipperd. ZN is positief over de aanpak van de minister bij het vormgeven en afdwingen van open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg. Zorgverzekeraars vinden dat verplichtingen voor het gebruik van open standaarden van toepassing moeten zijn op zowel leveranciers als zorgaanbieders. Deze verplichting moet echter ook voor het uitwisselen van gegevens zelf gelden. Dus leg ook vast welke gegevens een zorgverlener bij een andere zorgverlener digitaal moeten kunnen opvragen, aldus ZN.

Daarnaast vraagt ZN in de brief om voorrang te geven aan vijf cruciale programma’s: MedMij, medicatieoverdracht, registratie aan de bron, landelijke gegevensuitwisseling van onder andere beelden (Twiin) en eOverdracht. Op dit moment zijn VWS en veldpartijen met veel verschillende landelijke programma’s de knelpunten in de Nederlandse gegevensuitwisseling aan het oplossen, zonder dat de programma’s onderling goed samenwerken. Daarmee wordt ook onnodig dubbel werk verzet. Gezien de onderlinge afhankelijkheid en grote financiële investeringen die deze trajecten vergen, is meer focus en samenwerking nodig zodat alle programma’s winnen aan snelheid en effectiviteit.

Ook standaard voor kwaliteitsregistraties
In de brief pleit ZN ook voor een wettelijke grondslag en het gebruik van uniforme standaarden voor het vastleggen en uitwisselen van kwaliteitsgegevens in de zorg. De aanbevelingen van de Commissie Van der Zande vormen een belangrijke basis om de verzameling en verwerking van kwaliteitsgegevens in de zorg te uniformeren en zo een einde te maken aan de huidige versnippering van manieren om kwaliteitsinformatie vast te leggen.  

Snelle behandeling van de Wet digitale overheid voor veilige identificatie
Tot slot pleit ZN voor een snelle behandeling van de Wet digitale overheid. Dan kunnen de landelijke programma’s voor veilige gegevensuitwisseling in de zorg gebruik maken van veilige, gebruiksvriendelijke en betaalbare identificatiemiddelen. De ontwikkeling van deze elektronische identificatiemiddelen laat lang op zich wachten. De snelheid waarmee patiënten gebruik kunnen maken van veilige gegevensuitwisseling, is afhankelijk van de snelheid waarmee deze nieuwe identificatiemiddelen beschikbaar komen.