IMG_2202-7ba62d9e-3b0d-4d8a-80fe-4ba51b5a1370.JPG
Controle & Fraudebeheersing 24-10-2019

Zorgverzekeraars verkorten maximale controletermijn wijkverpleging

Zorgverzekeraars hebben voor de sector wijkverpleging afgesproken om vanaf 2020 een maximale termijn van 2 jaar te hanteren voor de materiële controle. Hiermee worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd.

Momenteel kunnen er door zorgverzekeraars materiële controles plaatsvinden tot 5 jaar na dato. Medewerkers van zowel zorgverzekeraars als zorginstellingen zijn hierdoor soms bezig met controles over een periode die al enige tijd geleden is. Om deze administratieve lasten te verminderen is binnen het platform (OntRegel)DeZorg de wens uitgesproken om de huidige maximale controletermijn van 5 jaar te verkorten.

Zorgaanbieders houden zich aan gemaakte declaratieafspraken
Voor de sector wijkverpleging is daarom nu afgesproken om vanaf schadejaar 2020 voor gecontracteerde zorgaanbieders over te gaan op een maximale controletermijn van 2 jaar. Dit betekent dat er uiterlijk binnen 2 jaar een materiële controle gestart wordt. Natuurlijk geldt hierbij dat zorgaanbieders zich houden aan gemaakte declaratieafspraken opgenomen in de uniforme declaratieparagraaf, waaronder de termijn van indiening van declaraties. In het kader van uniformiteit wordt ook de paragraaf Controle in de Generieke Algemene Bepalingen eerste lijn hierop aangepast.