IMG_2210-70d5d038-8b6f-491b-9529-7e431d61f56e.JPG
Digitalisering 06-11-2019

Zorgverzekeraars: solide digitale zorginfrastructuur en uniforme gegevensuitwisseling essentieel voor opschaling eHealth en slimme zorg

De snelheid waarmee digitale innovaties van de grond komen, is afhankelijk van een solide digitale zorginfrastructuur en uniforme gegevensuitwisseling. Namens de zorgverzekeraars vraagt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) minister Bruins daarom om meer focus en urgentie bij het creëren van de juiste randvoorwaarden voor digitale innovaties en eHealth-toepassingen. Dit schrijft ZN in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een Algemeen Overleg over eHealth en slimme zorg op 7 november.  

Zorgverzekeraars pleiten onder meer voor een verplichting voor ICT-leveranciers tot het gebruik van open standaarden voor gegevensuitwisseling. Zorgaanbieders en leveranciers moeten dan ook deze standaarden gebruiken. Daarnaast vinden zorgverzekeraars dat veilige, elektronische identificatiemiddelen zo snel mogelijk beschikbaar moeten komen. Een snelle behandeling van de Wet digitale overheid is daarbij essentieel.

Preventie in plaats van productie
Het opschalen van slimme zorg en eHealth hangt ook af van de bereidheid van zorgaanbieders om de omslag te maken van het leveren van productie naar een focus op preventie en monitoring. Zo kunnen we bijvoorbeeld onnodige doktersbezoeken voorkomen. Zorgaanbieders kunnen deze verandering sneller maken als zij de juiste prikkels hebben, bijvoorbeeld door aanpassing van de bekostiging. Denk hierbij aan populatiegebonden bekostiging en financiering op uitkomsten in plaats van de huidige bekostiging op basis van productie. Zorgverzekeraars willen met de minister en zorgpartijen in gesprek om de focus te verleggen naar het creëren van de juiste prikkels, passende bekostiging en een andere organisatie van de zorgverlening.