admininstratieve lasten-8c3f4dca-ce1b-4f91-ad83-36b79417df19.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 12-02-2020

Anders registreren geeft behandelaren GGz Centraal meer tijd voor de patiënt

Het registreren van indirecte tijd rondom de zorg voor patiënten is binnenkort niet meer nodig voor de psychiaters, psychologen en verpleegkundigen van GGz Centraal. Zij gaan vanaf maart alleen nog de uren noteren waarin zij de patiënt daadwerkelijk zien. De tijd die hiermee wordt bespaard kan vervolgens aan de zorg van patiënten worden besteed. De nieuwe werkvorm is afgesproken tussen GGz Centraal, Zilveren Kruis, CZ, NZa en VWS. 

In de huidige werkvorm moeten behandelaren alle tijd bijhouden die zij - direct en indirect - aan een patiënt besteden. Bij de nieuwe werkwijze wordt alleen nog de directe tijd voor de behandeling geregistreerd. Er komen ook geen uitgebreide controles meer op de tijd in deze dossiers. De overige tijd, zoals overleggen en allerhande verslaglegging, wordt automatisch in het zorgsysteem vastgelegd. “Het is een vernieuwende werkvorm waarbij meer tijd beschikbaar komt voor de zorg voor de patiënt”, zegt woordvoerder Jeppe Delver van Zilveren Kruis. “We willen samen onderzoeken of en hoe dit behandelaren en patiënten ten goede komt en er lessen uit trekken.”

Grote aantallen
GGz centraal geeft aan dat met deze nieuwe werkwijze zo’n 400 duizend registratiemomenten per jaar voor hun medewerkers worden voorkomen. Het gaat daarbij om 17 duizend patiënten. De werkwijze heeft alleen betrekking op declaraties met een vergoeding uit de zorgverzekeringswet. CZ en Zilveren Kruis geven desgevraagd aan dat de nieuwe registratievorm niet primair is bedoeld om de wachttijden in de GGZ te bestrijden. “Maar het zou wel een mooie bijvangst zijn”, denkt Delver. Ook een aantal andere zorgverzekeraars toont belangstelling voor dit initiatief.