computer-8fa5d66e-ca38-4e25-9391-1059303e12cf.jpg
Controle & Fraudebeheersing 02-03-2020

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2018 van start

Zorgverzekeraars dragen bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Daarom controleren zorgverzekeraars of zorguitgaven voldoen aan wet- en regelgeving en of de geleverde zorg gepast is voor de patiënt. Zorgverzekeraars hebben in afstemming met aanbieders voor 2018 een zelfonderzoek curatieve GGZ (cGGZ) ontwikkeld. Het zelfonderzoek is een methodiek die bijdraagt aan de ontwikkeling om als GGZ-aanbieders ‘in control’ te komen over het declaratieproces en om declaraties efficiënt en effectief te controleren.

Deelname aan het zelfonderzoek is vrijwillig
Bij deelname toetst de deelnemende GGZ-aanbieder de eigen declaraties op een aantal, met aanbieders vooraf afgestemde, controlepunten. Op basis van de kennis en ervaring van afgelopen jaren is het zelfonderzoek voor een aantal controlepunten aangepast.

Afstemming met zorgaanbieders
In de voorbereiding op het zelfonderzoek cGGZ 2018 zijn drie afstemmingssessies geweest tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In deze drie bijeenkomsten zijn de verschillende documenten van het Zelfonderzoek en wijzigingen in controlepunten besproken. De input van deze bijeenkomsten is meegenomen binnen het zelfonderzoek cGGZ 2018. 

Efficiënte en effectieve uitvoering
Er wordt door zorgverzekeraars en zorgaanbieders gestreefd naar een efficiënte en effectieve uitvoering. Zo is het ook dit jaar weer mogelijk om deel te nemen aan de controlemethodiek re-performance. Deze methodiek zorgt met name bij de deelnemende grote geïntegreerde instellingen voor een snellere beoordeling. De keuze voor re-performance is vrijwillig. Daarnaast wordt zoals ieder jaar aangeraden om als GGZ-aanbieder gedurende de uitvoering van het zelfonderzoek contact te zoeken met de accountant, zodat tijdig een Rapport van Feitelijke Bevindingen kan worden opgeleverd.

Regeling HT-ggz
Deze Regeling biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om het Zelfonderzoek voor twee opeenvolgende jaren te combineren, mits aan de voorwaarden is voldaan. Door het combineren van twee jaren verschuift de volledige jaarlijkse deelname van het zelfonderzoek cGGZ naar een jaar later, waarbij de zorgaanbieder wel gebonden is aan alle voorwaarden van het zelfonderzoek een jaar later, inclusief de bijbehorende tijdslijnen. Een zorgaanbieder kan in beginsel slechts één keer gebruik maken van deze regeling en mag maximaal twee jaren combineren.

Aanmelden
Deelname aan het Zelfonderzoek cGGZ 2018 is vrijwillig. Elke GGZ-aanbieder heeft zelf de keuze om wel of niet deel te nemen. Aanmelden kan tot en met 31 Maart via het daarvoor beschikbare Portaal Zelfonderzoek cGGZ. Let op dat u een bevestiging van uw aanmelding ontvangt. Geef in uw aanmelding ook aan of u deel wenst te nemen aan de re-performance en/of procesgerichte verantwoording op de gepast gebruik risico’s. U kunt bij uw aanmelding ook vermelden of u in aanmerking wilt komen voor de Regeling GGZ voor een gecombineerde uitvoer van 2018 en 2019.

Vragen?
Algemene vragen over het Zelfonderzoek cGGZ 2018 kunt u via bovengenoemd portaal stellen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw reviewende zorgverzekeraar.

Rapportageformat 2018
Het rapportageformat is later opgesteld en vervolgens getest door verschillende zorgaanbieders. De definitieve versie vindt u inmiddels bij onderstaande documenten.

Documenten zelfonderzoek cGGZ 2018: