apotheek6-6a2e18ac-2c18-428e-a50d-fb7a07928e91.jpg
Controle & Fraudebeheersing 23-03-2020

Zorgverzekeraars verkorten maximale controletermijnen farmacie, paramedische zorg en GGZ

Zorgverzekeraars hebben, in navolging van de afspraken die eind 2019 zijn gemaakt voor de sector wijkverpleging, afgesproken om nog een aantal maximale controletermijnen te verkorten. Vanaf 2021 hanteren verzekeraars een maximale controletermijn van 2 kalenderjaren voor de sectoren farmacie en paramedische zorg en een termijn van 3 kalenderjaren voor de sector GGZ. Hiermee worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd.

Op basis van geldende wetgeving kunnen er door zorgverzekeraars materiële controles plaatsvinden tot 5 kalenderjaren na dato. Medewerkers van zowel zorgverzekeraars als zorginstellingen zijn hierdoor soms bezig met controles over een periode die al enige tijd geleden is. Om deze administratieve lasten te verminderen is binnen het platform (Ont)regel de zorg de wens uitgesproken om de huidige maximale controletermijn van 5 kalenderjaren te verkorten.

Zorgaanbieders houden zich aan gemaakte declaratieafspraken
Voor deze sectoren is daarom nu afgesproken om vanaf schadejaar 2021 voor gecontracteerde zorgaanbieders over te gaan op een maximale controletermijn van 2 kalenderjaren voor  farmacie en paramedische zorg en 3 kalenderjaren voor de GGZ. Dit betekent dat er uiterlijk binnen die termijn een materiële controle gestart wordt. Natuurlijk geldt hierbij dat zorgaanbieders zich houden aan gemaakte declaratieafspraken opgenomen in de uniforme declaratieparagraaf, waaronder de termijn van indiening van declaraties. In het kader van uniformiteit is ook de paragraaf Controle in de Generieke Algemene Bepalingen eerste lijn hierop aangepast.