rontgen, internetformaat-7aad19f8-17e0-42e4-ae6f-90f1b69419cd.jpg
Digitalisering 21-04-2020

Twiin-portaal maakt einde aan uitwisseling radiologische beelden en verslagen via dvd

Het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen in de medisch specialistische zorg via dvd’s is binnenkort voorbij. Zorginstellingen kunnen vanaf medio mei gebruik van maken van het Twiin-portaal voor het landelijk digitaal uitwisselen van deze informatie. Het doel is om in 2020 alle ziekenhuizen aan te sluiten. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) draagt de kosten voor het gebruik van het Twiin-portaal. VZVZ Servicecentrum beheert het Twiin-portaal.

Het Twiin-portaal werkt als volgt: in plaats van een dvd te branden en te verzenden kan een zorgverlener een elektronisch bericht naar een andere zorgverlener sturen met daarin een verwijzing naar de beelden en verslagen. Via een beveiligd portaal kan de geadresseerde zorgverlener de bestanden ophalen. Omdat het hier een gericht verzenden van de gegevens van een patiënt betreft, kan deze uitwisseling binnen de kaders van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) plaatsvinden zonder dat expliciete toestemming van de patiënt nodig is. Daarnaast kan de zorgverlener ook een link sturen naar de patiënt waarmee deze de eigen gegevens kan downloaden.

Onnodige vertraging
Dat het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen vandaag de dag nog steeds overwegend met dvd’s gebeurt is vreemd, vinden zowel zorgverleners als patiënten. Het leidt tot onnodige vertraging en onveilige situaties. Een groep belanghebbenden heeft daarom de handen ineen geslagen om onder de naam Twiin te werken aan een duurzame oplossing voor onder meer beeldbeschikbaarheid. Sinds 2018 werken VZVZ, RSO Nederland, NVvR, Patiëntenfederatie Nederland, NFU, NVZ, Nictiz, Citrienfonds, FMS en ZN samen aan het landelijk beschikbaar maken van beelden en verslagen voor zorgverleners. De eerste stap in het bereiken van het gezamenlijke doel van deze organisaties is om het gebruik van de dvd in de zorg overbodig te maken door beelden en verslagen landelijk digitaal uit te wisselen tussen zorgverleners. Nu is deze stap een stuk dichterbij gekomen.

Aansluiten op het Twiin-portaal
Het Twiin-portaal wordt beproefd bij een aantal koplopers op de gewenste werking. Er staat op dit moment erg veel druk op de ziekenhuizen door de Coronacrisis. Elk ziekenhuis bepaalt zelf een geschikt moment om aan te sluiten. Regionale projectleiders informeren de komende periode de ziekenhuizen over de mogelijkheden van het Twiin-portaal.

Zorginstellingen die nu al meer willen weten kunnen ook zelf ook contact opnemen met Twiin via dvdexit@twiin.nl. Ook op de website twiin.nl staat meer informatie. Ziekenhuizen die al aangesloten zijn op het XDM netwerk Nederland van Alphatron worden apart geïnformeerd over de koppeling naar het Twiin-portaal.