ouderenzorg langdurige zorg rollator-b369a608-b6c8-4cd3-8990-142c0e5c2131.jpg
Langdurige zorg 04-05-2020

Aanbieders verpleeghuiszorg positief over samenwerking met zorgkantoren

ActiZ heeft haar leden, voor de uitbraak van het coronavirus, gevraagd naar hun ervaringen met het sluiten van contracten in de verpleeghuiszorg. 144 betrokken zorgorganisaties hebben de enquête ingevuld. Hierdoor ontstaat een beeld van de samenwerking tussen zorgaanbieders van verpleeghuiszorg en zorgkantoren en de wijze waarop zij werken aan het verhogen van de kwaliteit van verpleeghuiszorg. 77% van de ondervraagde zorgorganisaties geeft aan de dialoog met het zorgkantoor als constructief te ervaren.

Zorgorganisaties ervaren de dialoog met de zorgkantoren over de zorg voor ouderen steeds vaker als positief, volgens de recent uitgebrachte Monitor ActiZ Wlz zorgcontractering verpleeghuiszorg 2020. Uit het onderzoek blijkt dat de waardering voor de samenwerking opnieuw hoger is dan het jaar ervoor. Zorgorganisaties ervaren dat ze gemakkelijker maatwerkafspraken kunnen maken, zodat zij naar eigen inzicht kunnen werken aan de verbetering van de zorg. Ze zien bijvoorbeeld meer mogelijkheden om te investeren in technologische innovaties en toekomstgerichte oplossingen.

Aanbevelingen
ActiZ doet namens de aanbieders ook een aantal aanbevelingen voor toekomstig beleid van de zorgkantoren. De branche staat op dit moment voor grote uitdagingen, zoals de groeiende vraag van mensen die met spoed een plaats willen in een verpleeghuis. De sector is in die omstandigheden gebaat bij vereenvoudiging en voorspelbaarheid van de zorgcontractering en van de financiering voor 2021, 2022 en 2023, zo laten de zorgaanbieders weten met de enquête.

Stijgende lijn vasthouden
Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland: “Goed dat ActiZ onder haar leden jaarlijks onderzoekt doet naar de samenwerking met de zorgkantoren. Die uitkomsten zijn ook voor ons erg waardevol. De zorgkantoren willen graag in goed overleg met zorgorganisaties hun werk doen. Medewerkers van zorgkantoren bezoeken daarom regelmatig verpleeghuizen en zijn in gesprek met cliënten en cliëntenraden. Ik ben blij dat die inspanningen steeds meer worden gewaardeerd. Ik hoop dat we deze stijgende lijn vast kunnen houden en daarom willen we de constructieve dialoog graag voortzetten. We staan tenslotte samen voor de uitdaging om, nu de impact van de vergrijzing toeneemt, verzekerden ook in de toekomst goede verpleeghuiszorg te blijven bieden. Met het nieuwe inkoopkader, dat op 29 mei wordt gepubliceerd, spelen we hierop in. We creëren daarmee een goede balans tussen voldoende aanbod van passende zorg, kwaliteit en betaalbaarheid.”