download-b7514062-ada6-467f-8249-17c67ada5ab0.jpg
Zorgverzekering 12-05-2020

Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage

Kort geleden kon u lezen dat zorgaanbieders vanaf vrijdag 15 mei een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. In dit bericht geven we u graag wat aanvullende informatie.

Wie kan de bijdrage aanvragen?
De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Hier kunt u vinden om welke zorgaanbieders het precies gaat. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro en enkele andere aangeduide zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.

Fasering
Om de aanvragen goed te kunnen verwerken, hebben we (net zoals bij de vooruitbetaling) een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kunnen aanvragen worden ingediend:

  • vanaf 15 mei: fysiotherapie;
  •  vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie,ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
  •  vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.

Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?
Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • een aansluiting bij VECOZO
  • een persoonlijk certificaat van VECOZO

Let op! Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

Vragen?

  • Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling? Op onze website is een uitgebreid overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.
  • Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage? Kijk dan op de website van VECOZO.
  • Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van aanvragen? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar(s).