ggz-4cf6e07b-a610-4714-a269-03ea7844d979.jpg
02-06-2020

Veldnorm voor opeenvolgende prestaties in de Generalistische Basis-GGZ

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aan de LVVP gevraagd een veldnorm uit te werken voor opeenvolgende prestaties in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ). In de veldnorm beschrijft de LVVP de voorwaarden wanneer er opeenvolgende prestaties in de GB-GGZ geleverd mogen worden. Zij hebben uitgewerkt wanneer er al dan niet sprake is van een nieuwe zorgvraag in de GB-GGZ.

Zorgverzekeraars onderschrijven de veldnorm. In de algemene bepalingen van de contractvoorwaarden 2021 is opgenomen, dat de zorgverzekeraar controle op seriële prestaties in de GB-GGZ uitvoert volgens de veldnorm seriële prestaties in de GB-GGZ. In 2020 zullen zorgverzekeraars op basis van deze veldnorm hun controles uitvoeren.

De veldnorm heeft als doel de omgang met seriële prestaties in de GB-GGZ landelijk eenduidig te maken. Uitgangspunt hierbij is dat patiënten dezelfde aanspraken maken op verzekerde zorg. Het biedt tevens de zorgprofessional vooraf zo veel mogelijk helderheid of de tweede prestatie ook gedeclareerd kan worden als deze geleverd wordt.

Download hier de veldnorm seriële prestaties in de generalistische basis-ggz (gb-ggz)