calculator controle declaraties-bedbf2da-784d-4bfb-a063-720e3350110b.jpg
Controle & Fraudebeheersing 18-06-2020

613 signalen van zorgfraude gemeld bij Informatieknooppunt Zorgfraude

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft vorig jaar 613 signalen over zorgfraude ontvangen, onder andere van verzekeraars. Het aantal signalen is hiermee in 2019 met 10 procent gestegen; in 2018 ging het nog om 558 meldingen. De toename vooral te verklaren doordat meer gemeenten zich bij het IKZ aansluiten en meldingen doen. De signalen gaan over 526 zorgaanbieders. Over 77% van hen kwam er in 2019 voor het eerst een signaal binnen. Dit staat in het  rapport 'Signalen fraude in de zorg 2019', dat minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 17 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 
De meeste signalen (250) hebben betrekking op de zorgverzekeringswet (Zvw). De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt op de tweede plaats. In vergelijking met 2018 is het aantal Wmo-signalen fors gestegen, van 85 in 2018 naar 186 in 2019. Signalen van fraude in de zorgverzekeringswet gaan meestal over zorg in natura, bij signalen over de Wmo, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Jeugdwet is er meestal sprake van zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget. 
 
Het knooppunt viel op dat in 2019: 
• Sommige zorginstellingen hoge winsten maken, terwijl de loonkosten opvallend laag zijn. 
• Zorgaanbieders over wie fraudesignalen binnenkomen regelmatig gebruikmaken van complexe of opvallende organisatiestructuren. 
• Er signalen zijn dat zorgaanbieders vermoedelijk meer criminele activiteiten uitvoeren dan alleen fraude in de zorg. Zo stellen zorgaanbieders zich soms intimiderend en bedreigend op tegenover cliënten, medewerkers en/of toezichthouders.
 
Informatie Knooppunt Zorgfraude
Via het IKZ brengen acht partijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, informatie samen met als doel fraude in de zorg effectiever aan te pakken. Zij werken samen omdat zij vinden dat de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg bescherming verdient tegen misbruik. Binnen het IKZ worden signalen van fraude gedeeld, besproken en verrijkt, zodat opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars effectiever kunnen opereren. Zorgverzekeraars verzamelen daarnaast zelf signalen van fraude. De aantallen daarvan maken zij jaarlijks openbaar. 
 
Het IKZ kijkt niet alleen naar individuele zaken, maar signaleert ook trends en ontwikkelingen. Aan de hand daarvan kunnen de IKZ-partners controle, toezicht en opsporing richten op belangrijke aandachtsgebieden. In het IKZ werken acht partners samen: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).