zorgstaatvoorop-8f75a945-3e80-4fb4-9e27-1f50bb1b084e.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 19-06-2020

Zorgaanbieders ggz kunnen vanaf 23 juni continuïteitsbijdrage aanvragen

Vanaf 23 juni kunnen ook zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een continuïteitsbijdrage aanvragen. Eind vorige maand informeerde Zorgverzekeraars Nederland de ggz-sector over de regeling. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro.

Zorgverzekeraars realiseren zich dat het ook voor ggz-aanbieders roerige tijden zijn door de uitbraak van het coronavirus. Zij willen daarom ook ggz-aanbieders graag passende steun bieden met een continuïteitsbijdrage-regeling. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Voor ggz-aanbieders met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro is er daarom nu een aangepaste regeling, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz. Aan een regeling voor ggz-aanbieders die zorg met verblijf leveren en/of met een omzet van € 10 miljoen of hoger wordt nog gewerkt. Deze regeling wordt naar verwachting begin juli bekend gemaakt.

Aanvragen
Ook zorgaanbieders in de ggz worden met de regeling gecompenseerd voor omzetverlies vanwege de uitbraak van het coronavirus. Met de bijdrage kunnen doorlopende kosten, zoals personeelskosten, huur en het loon van de praktijkhouder, betaald worden. De bijdrage kan door ggz-aanbieders vanaf 23 juni aangevraagd worden via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor zijn een aansluiting bij VECOZO en een persoonlijk certificaat van VECOZO nodig.

Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar ben u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel deze aanmelding dan zo snel mogelijk via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

Vragen
- Heeft u als zorgaanbieder een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling ggz? Bekijk dan deze Q&A.
- Heeft u als zorgaanbieder een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage? Kijk dan op de website van VECOZO.
- Mocht u als zorgaanbieder straks een vraag hebben over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag, kijk dan op de website van de zorgverzekeraar(s).

De documenten van de regeling zijn vanaf 23 juni via deze link te vinden op de website van ZN.