ambulance-c247d1ef-6510-4d97-9579-7f975b1f648f.jpg
Medisch specialistische zorg 23-06-2020

Zorgverzekeraars willen periodieke evaluatie van nieuwe ambulancewet

Zorgverzekeraars steunen de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen, waarover de Tweede Kamer op 24 juni spreekt. Wel pleiten zorgverzekeraars voor een periodieke evaluatie. In een brief aan de Tweede Kamer lichten zorgverzekeraars toe, waarom zij dit belangrijk vinden. Zorgverzekeraars vragen in de brief om aandacht voor de keuze om in de nieuwe wet de bestaande ambulancediensten een concessie voor onbepaalde tijd te geven. Gezien het bijzondere karakter van de ambulancezorg met landelijke beschikbaarheidseisen en de verbinding met de veiligheidsregio’s, ligt het gebruik van een concessie voor de hand. Maar bij een oneindige concessie hangt het functioneren van de ambulancediensten af van de bereidheid van de minister en de toezichthouders om tijdig in te grijpen bij achterblijvende prestaties. Zorgverzeke­raars zien daarom een toegevoegde waarde in een periodieke (vijfjaarlijkse) evaluatie van hoe de wet in de praktijk uitpakt.

Met de nieuwe wet is voor de ambulancezorg een plek in het basispakket voor de toekomst verzekerd. Met de wet komt er een einde aan jarenlange tijdelijke wetgeving. Met de nieuwe wet verandert er in praktijk niets voor verzekerden. Zij kunnen blijven rekenen op goede ambulancezorg. Zorgverzekeraars zien als belangrijk voordeel van de nieuwe wet dat de ambulancediensten nauw kunnen blijven samenwerken aan verbetering van de gehele acute zorgketen. De nieuwe wet geeft daarnaast ruimte om te investeren in het opleiden van personeel, in te spelen op wijzigingen in het zorglandschap en te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Het is ook goed dat het kwaliteitskader ambulancezorg 1.0 is verankerd in de wet.

Oproep: handhaaf ambulancezorgprofessional in de wet
Zorgverzekeraars vragen de Tweede Kamer ook met klem om de term ambulancezorgpro­fessional in de wet te handhaven. Er ligt een amendement om deze te vervangen door een ambulanceverpleegkundige. De ambulancezorg heeft de afgelopen jaren ingezet op functiedifferentiatie met duurzame inzetbaarheid van personeel en loopbaanperspectief als resultaat. Als de ambulances uitsluitend bemenst mogen worden met verpleegkundigen, kunnen veel van de huidige medewerkers hun werk niet voortzetten; dit leidt tot capaciteitsproblemen. Bovendien bemoeilijkt het landelijke tekort aan verpleegkundig personeel vervolgens ook de werving van nieuwe verpleegkundigen op de ambulance.