TS-20180123-ZN_Ziekhuis-6-9ba2848e-c9ab-48dc-bb59-79897ff91fab.jpg
Medisch specialistische zorg 25-06-2020

Opstart reguliere zorg biedt kansen voor gepast gebruik

Ziekenhuizen brengen de reguliere zorg na corona weer op gang en dat biedt kansen voor ‘gepast gebruik’ en de implementatie van kennis daarvan. Patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid en zorgverzekeraars hebben hiervoor al voor de uitbraak van het coronavirus een implementatieagenda opgesteld. Nu komt dat extra goed van pas bij het wegwerken van de achterstanden die zijn ontstaan in de afgelopen periode. Het programma ZE&GG helpt artsen en verpleegkundigen alleen zorg te leveren waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft en geen zorg meer te leveren die geen meerwaarde heeft.

Het Centraal Planbureau onderzocht twee programma's voor meer doelmatige zorg. Uit het rapport blijkt dat een nieuwe manier van werken niet ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. De Volkskrant bericht hierover vandaag: ‘Patiënten kunnen écht met minder zorg toe, blijkt uit ervaringen in twee ziekenhuizen’.

Alle partijen verenigd binnen het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) willen meer aandacht voor gepast gebruik in de praktijk. De samenwerkende partijen verzamelden daarvoor onder andere 74 ‘verstandige keuzes’; bewezen aanbevelingen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) bij een bepaalde behandeling. Zo kan een patiënt met een aandoening bij verschillende zorgaanbieders op eenzelfde, bewezen beste behandeling rekenen. Zorgverzekeraars zijn partner in het programma en ondersteunen de implementatie zoveel mogelijk.  

Keuzes maken
Nu de reguliere zorg weer op gang komt, staan artsen en verpleegkundigen voor ingewikkelde keuzes. Welke zorg krijgt prioriteit, wat kan anders georganiseerd worden en welke zorg is het meest gepast? Het programma ZE&GG ondersteunt zorgaanbieders en -professionals hierbij. Het helpt met het delen van kennis en bij het in praktijk brengen daarvan, onder andere door het bieden van instrumenten en handvaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan spiegelinformatie, waarmee door vergelijking van verschillende zorgaanbieders inzichtelijk wordt hoeveel ruimte er nog is voor verbetering. 

Verschillende handelingen en behandelingen met beperkte meerwaarde zijn opgenomen in het plan van ZE&GG. Routinematig onderzoek kan daarvan een goed voorbeeld zijn, tenminste in bepaalde situaties. Bij patiënten die klachtenvrij zijn na een geslaagde dotter- of bypassoperatie leidt het bijvoorbeeld zelden tot een andere behandelmethode. Ook bij patiënten die zijn geopereerd om een lage rughernia te verhelpen heeft een herhalings-MRI doorgaans weinig effect. Ook behandelingen hebben niet in elke situatie evenveel nut. Arts en patiënt zouden daarover het gesprek moeten aangaan. 

Bekijk alle voorbeelden in de gezamenlijke implementatieagenda.

Programma ZE&GG
Het programma ZE&GG wordt uitgevoerd in opdracht van alle hoofdlijnenakkoord-partijen medisch specialistische zorg: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorginstituut Nederland faciliteert en monitort het programma en ZonMw is strategisch partner.

Bronnen: ZE&GG