vrouw laptop notebook, internetformaat-28d87299-9eb2-41d1-8f8f-53b7a3783624.jpg
Zorgverzekering 30-06-2020

Zilveren Kruis: geef patiënten de mogelijkheid om voor digitale zorg te kiezen

Zilveren Kruis wil dat minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport de mogelijkheden tot invoering van het keuzerecht van verzekerden en patiënten voor digitale zorg verkent. De afgelopen periode heeft de invoering van en toegang tot digitale zorg een enorme versnelling laten zien. Zilveren Kruis ziet dat hun verzekerden hier grote waardering voor hebben. De zorgverzekeraar vindt dat die verzekerden en alle patiënten in heel Nederland die gebruik willen (blijven) maken van digitale zorg, hier de mogelijkheid toe moeten krijgen.

Zilveren Kruis wil dit momentum graag vasthouden door zorgaanbieders te stimuleren digitale zorg aan te (blijven) bieden én patiënten de keuze te geven om zorg te krijgen op een wijze die het beste bij hen past. Deze oproep is tot stand gekomen in afstemming met de Patiëntenfederatie. Zij steunen de oproep en onderschrijven dat keuzerecht een stap in de noodzakelijke richting is.

Samen willen Zilveren Kruis en de Patiëntenfederatie de opschaling van digitale zorg vasthouden en versnellen. Zodat patiënten zich zo prettig mogelijk kunnen voelen in hun eigen omgeving. Dit telt mee voor de eigen regie van verzekerden, de kwaliteit van leven en gezondheid. Belangrijke voorwaarde is dat de medische situatie van de patiënt dit ook toelaat. Dit is ter beoordeling aan de zorgverlener.

Niet terug naar het ‘oude normaal’
Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis: “Het gebruik van digitale zorg is de afgelopen periode razendsnel toegenomen. Dit is een buitengewoon knappe prestatie van het zorgveld waar onze verzekerden veel profijt van hebben. Gezien het enorme potentieel van digitale zorg om de zorg beter en slimmer te organiseren, moet worden voorkomen dat we straks weer teruggegaan naar het ‘oude normaal’. In het belang van patiënten en zorgaanbieders pleiten we ervoor dat de tijdelijke regelgeving voor het declareren en vergoeden van digitale consulten en monitoren op afstand, wordt omgezet in een structurele maatregel.”
 

Lees ook een artikel hierover in de Volkskrant van 29 juni, waarin Georgette Fijneman van Zilveren Kruis en Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie aan het woord komen.