huisartsenpost hap ziekenhuis-f8ac6fe5-54b6-4bf1-a6c9-44cb66cbd0ec.jpg
Digitalisering 22-07-2020

Pilot: verwijzingen huisartsenpost naar spoedeisende hulp via LSP

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) start deze zomer twee pilots: het digitaal versturen van spoedverwijzingen vanuit de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. Hierdoor is de informatie automatisch en direct beschikbaar. De eerste pilot is gestart op 15 juli. Daarbij zijn huisartsenpost Medrie en de spoedeisende hulp van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg betrokken. Het doel is om deze werkwijze landelijk toe te passen.

De pilots dienen als test voor het digitaal versturen en verwerken van verwijzingen van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp. Dit betekent dat wanneer de waarnemend huisarts een patiënt naar de spoedeisende hulp verwijst, de bevindingen en metingen van de huisartsenpost direct in het elektronisch patiëntendossier van de spoedeisende hulp komen. De medewerkers van de spoedeisende hulp hoeven geen gegevens meer over te typen of te kopiëren. Hiermee is de informatie direct beschikbaar en het bespaart kostbare tijd. Bovendien wordt de kans op fouten een stuk kleiner.

Elke pilot duurt drie maanden. Daarna wordt de uitwisseling geëvalueerd. Als uit de evaluatie een positief advies volgt, dan stellen de deelnemende leveranciers de nieuwe mogelijkheid tot uitwisseling tussen HAP’en en SEH’s breder beschikbaar. De opgedane ervaringen worden gebruikt om ook andere zorgaanbieders te ondersteunen bij het digitaliseren van de verwijzing van de HAP naar de SEH én om uiteindelijk tot een succesvolle landelijke toepassing te komen.

Landelijk Schakelpunt
De uitwisseling van deze informatie verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP), waar alle huisartsenposten en ziekenhuizen op zijn aangesloten. VZVZ beheert het LSP en faciliteert de uitwisseling van medische gegevens. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voorziet in de jaarlijkse kosten van de werkzaamheden van VZVZ voor het LSP. Daarnaast heeft ZN afspraken gemaakt met de koepelorganisaties van zorgverleners over tegemoetkomingen in de praktijkkosten die zij maken voor het gebruik van het LSP. Zorgverzekeraars hebben en willen geen toegang tot het Landelijk Schakelpunt. Zij kunnen dus geen medische gegevens inzien.