download-efa44ee3-6150-4322-a1ef-d51184b3f607.jpg
Digitalisering 28-08-2020

RVS: behoud versnelling van digitale zorg na corona

Digitale zorg nam tijdens de coronacrisis een enorme vlucht. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving onderzocht, in opdracht van het ministerie van VWS, hoe de resultaten van deze versnelling behouden kunnen worden. Op 27 augustus verscheen het rapport met aanbevelingen. Zorgverzekeraars zijn daar blij mee. Ook zij hebben tijdens de coronaperiode ervaren dat digitalisering belangrijk is om de toegang tot zorg te behouden en blijven mede daarom hierin investeren.

Lees hier het rapport van De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, het interview dat Zorgvisie hierover hield met medeauteur en ict-ondernemer Daan Dohmen en het artikel in SmartHealth over het rapport.

Zorgverzekeraars Nederland werkt samen met onder andere het ministerie VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit aan de juiste voorwaarden voor digitale zorg. Zij creëren gezamenlijk passende bekostiging en stimuleringsregelingen. Met zorgaanbieders delen zij kennis en capaciteit en zetten zij gezamenlijk in op het juiste netwerk. In de afgelopen tijd hebben zorgverzekeraars al verschillende afspraken met zorgaanbieders gemaakt om vormen van digitale zorg die zich tijdens de coronaperiode hebben bewezen, te behouden. 

Belang van ICT
De Nederlandse zorg heeft dringend behoefte aan een goede en betrouwbare basisinfrastructuur waarmee digitaal gegevens kunnen worden uitgewisseld en digitale zorg mogelijk wordt gemaakt. Zorgverzekeraars willen die infrastructuur ontwikkelen door landelijke en regionale netwerken via knooppunten aan elkaar te koppelen. Gebruikers kunnen dan eenvoudig (gestandaardiseerde) informatie uitwisselen. Net als zorgaanbieders en softwareleveranciers zien zorgverzekeraars dat hierbij behoefte is aan een aantal generieke ict-diensten. Voorbeelden daarvan zijn een zorgadresboek en een voorziening waarmee patiënten toestemming kunnen geven voor het uitwisselen van hun gezondheidsgegevens. Zorgverzekeraars investeren dan ook gezamenlijk in deze netwerken en toepassingen.

Digitale zorg
Zorgverzekeraars hechten veel waarde aan innovatie en digitalisering in de zorg. Digitale zorg kan bijdragen aan een oplossing voor de huidige personeelstekorten. Het helpt zorgaanbieders beter samen te werken en zorg efficiënter te verlenen. Het is ook een goede methode om verzekerden meer inzicht te geven in hun ziekte en op de behandeling daarvan. Als vervanging van reguliere zorg, biedt digitale zorg vaak ook extra mogelijkheden voor de patiënt, bijvoorbeeld voor tussentijds contact met arts of behandelaar en voor het sturen van de behandeling. Tot slot helpt digitalisering om de zorg betaalbaar te houden voor de toekomst.