ts_20150511_126_znbeeldbank-95557792-d3e2-4957-a2e6-b4e588e7b588.jpg
PGB Zorgverzekeringswet 04-09-2020

Zorgverzekeraars Nederland in gesprek met Kamerleden over kindzorg

Leden van de Tweede Kamer laten zich op maandag 7 september informeren over de organisatie en vergoeding van zorg voor kinderen met complexe lichamelijke beperkingen (intensieve kindzorg). Zorgverzekeraars Nederland is een van de betrokken partijen die deelneemt aan het gesprek, georganiseerd door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook ouders, belangenvertegenwoordigers, zorgprofessionals en de beroepsvereniging van verpleegkundigen delen hun visie en ervaringen met de volksvertegenwoordigers.

Lees hier het paper dat Zorgverzekeraars Nederland heeft gedeeld met de Tweede Kameleden over dit onderwerp.

Zorgverzekeraars Nederland schrijft in haar position paper aan de Kamerleden: ‘Hoewel de zorg voor ieder kind maatwerk is, is het van belang dat de uitgangspunten voor de vergoeding van die zorg voor iedereen gelijk zijn. En juist op dit punt is er discussie; welke zorg komt wel of niet in aanmerking voor vergoeding. Zorgverzekeraars vinden het goed dat uw
Kamer zich, tijdens een rondetafelgesprek, over dit vraagstuk laat informeren door verschillende betrokken partijen.’

Intensieve kindzorg
Zorgverzekeraars hechten veel waarde aan een goed, objectief en zorgvuldig proces voor toekenning van intensieve kindzorg, omdat zij weten dat de impact daarvan op een gezin ontzettend groot is. Elk kind is bovendien uniek en heeft een eigen zorgvraag. Indicerend verpleegkundigen stellen daarom thuis vast hoeveel zorg een gezin nodig heeft, op basis van normen van de eigen beroepsvereniging. Zorgverzekeraars hebben op hun beurt de wettelijke taak (zoals voor alle verzekerde zorg) om te toetsen of er bij de indicatie sprake is van gepaste zorg én of deze zorg voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet in aanmerking komt. Zij kennen vervolgens op basis daarvan een aantal uren persoonsgebonden budget toe uit de Zorgverzekeringswet.