ziekenhuis infuus-4a73a4f1-75c4-48fa-b251-bae770b09b2d.jpg
Kwaliteit 09-09-2020

Zorgevaluatie en gepast gebruik in medisch specialistische zorg op weg naar structurele inbedding

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) maakt zich de komende tijd sterk voor inbedding van zorgevaluatie en gepast gebruik in de medisch specialistische zorg. Dit wordt duidelijk uit het jaarplan 2020-2021 dat ZE&GG onlangs heeft gepubliceerd.

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een samenwerking van alle betrokken partijen in de medisch specialistische zorg. Hierin zijn patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars (via Zorgverzekeraars Nederland) en overheid vertegenwoordigd. Zorgevaluatie is het evalueren van bestaande medische zorg die in de praktijk wordt toegepast, terwijl er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit. Aandachtspunten over zorgevaluatie in het jaarplan zijn onder meer:

  • Een gezamenlijke top-tien van kennisvragen voor zorgevaluatie
  • Het maken van een inclusie monitor waarin de voortgang van zorgevaluaties inzichtelijk wordt
  • Een uniform en eerlijk kader voor toetsing en kwaliteit van zorgevaluatie

Gepast gebruik is een tweede pijler van het jaarplan. Het leveren van zorg waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft, en het niet leveren van zorg die geen meerwaarde heeft, is gepast gebruik. Hierover staat in het jaarplan bijvoorbeeld dat er ondersteuning moet komen van zorgaanbieders en -professionals bij de implementatie van kennis over gepast gebruik. 

Het totale jaarplan 2020-2021 bevat deze en nog meer concrete acties waar ZE&GG de komende anderhalf jaar aan werkt. Het nieuwe jaarplan sluit aan op de rapportage die ZE&GG in juni 2019 bij de start van het programma overhandigde aan de toenmalige minister van VWS, Bruno Bruins.

Zorgverzekeraars Nederland neemt samen met de andere partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg deel aan het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Het gaat om belangrijke gezamenlijk ambities waar zorgverzekeraars vol overtuiging aan meewerken.