huisarts gesprek spreekkamer-57ce840f-d1ea-4ec8-a9ed-f04f361eb9d0.jpg
Zorgverzekering 10-09-2020

Onderzoek: Nederland heeft bovengemiddeld kwalitatieve en toegankelijke zorg

Ons huidige zorgstelsel functioneert als één van de beste in Europa. Nederland heeft, in vergelijking met andere landen, een (ruim) bovengemiddeld kwalitatieve en toegankelijke zorg. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’ van De Argumentenfabriek. Vergeleken met andere (Noordwest-)Europese landen zijn de Zvw-zorguitgaven relatief laag en stabiel, terwijl deze in de langdurige zorg juist hoger zijn. 

In opdracht van Coöperatie VGZ blikt De Argumentenfabriek terug op dertien jaar Zorgverzekeringswet en de rol van deze wet in het beheersen van de zorguitgaven. Daaruit blijkt dat:

  • Nederland in vergelijking met andere Europese landen een goede toegang tot zorg, hoge levensverwachting en weinig te voorkomen sterfgevallen kent;
  • Nederland in vergelijking met andere Europese landen, relatief weinig geld uitgeeft aan curatieve zorg, maar juist relatief veel geld aan de langdurige zorg;
  • De groei van de uitgaven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is afgenomen na de invoering ervan en de uitgavengroei (als percentage van het bbp) direct verklaarbaar is door budgetoverhevelingen.

Stimulans voor innovatie
Coöperatie VGZ onderschrijft de conclusies uit het rapport en beschouwt de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars als een belangrijke pijler. Ab Klink, bestuursvoorzitter a.i. van Coöperatie VGZ: “Innoverende aanbieders (de koplopers) en zorgverzekeraars zetten de toon. Het Nederlandse stelsel biedt daarvoor de ruimte.”

Vooraf afgesproken budgetten bieden zorgaanbieders ruimte om te leren en experimenteren, wat innovatie stimuleert. Deze ruimte voor innovatie motiveert zorgaanbieders om stappen te maken naar zinnige zorg: gepaste, innovatieve zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, gebaseerd op vernieuwende ideeën die door henzelf worden aandragen.