Informatievoorziening en uitvoering belangrijke voorwaarde voor veranderingen in de zorg
Digitalisering 28-11-2014

Informatievoorziening en uitvoering belangrijke voorwaarde voor veranderingen in de zorg

Visie op informatievoorziening, Nazorg Herziening Langdurige Zorg en het IntegriteitsRegister Zorgaanbieders. Dit is een greep uit de ontwikkelingen voor 2015 (en verder) die op 26 november voorbij kwamen tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor branches en beroepsverenigingen van zorgaanbieders, softwareleveranciers en servicebureaus.

Doel van de bijeenkomst was het informeren van ketenpartijen over de ontwikkelingen in 2015 die de uitvoering raken, zoals het declaratieproces en de informatievoorziening. Inmiddels voor de vierde keer organiseerde ZN, samen met Vektis en VECOZO deze bijeenkomst, waar zo’n 70 mensen aanwezig waren.

Tiende jaar
Dagvoorzitter was ZN-er René Groot Koerkamp, die de bijeenkomst inleidde met het feit dat volgend jaar de Zorgverzekeringswet zijn tiende jaar ingaat en er veel grote veranderingen zijn in het kader van de Langdurige Zorg. ‘Een belangrijke voorwaarde voor succes is goede administratieve ketenprocessen en informatievoorziening’, benadrukte hij.

Moeilijk doen
Cyrille de Jong, manager Uitvoering & Verzekeringen bij ZN, presenteerde in vogelvlucht een scala van ontwikkelingen in 2015 en daarna. Bijvoorbeeld het door VWS ingerichte Informatieberaad, de visie op Informatievoorziening, nazorg HLZ, het IntegriteitsRegister Zorgaanbieders, het herontwerp declaratieverkeer en de Portal ‘inkijkfunctie’. Hij stelde een aantal vereisten voor goede uitvoering van processen: heldere regelgeving, betrekken van uitvoering bij ontwikkeling van beleid, tijdige besluitvorming en voldoende implementatietijd, waarbij goede afstemming en samenwerking in de keten een vereiste is. ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan!,’ aldus Cyrille de Jong.

Informatieberaad VWS
Ron Rozendaal, Chief Information Officer van het ministerie van VWS, ging in op het door VWS ingestelde Informatieberaad. Dat beraad vindt elk kwartaal plaats met publieke en private spelers in de zorg. De deelnemers aan het beraad stellen gezamenlijk vast welke informatievraagstukken met voorrang aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld: registratie aan de bron, kwaliteit en transparantie en patiënt empowerment.

Het tweede deel van het programma bestond uit vier deelsessies:

Deelsessie: Visie op de Informatievoorziening
Peter Jansen en John Rijsdijk van ZN gaven een toelichting op de ZN-inbreng voor het Informatieberaad zoals thema’s als registratie aan de bron, veilige uitwisseling van gegevens, delen van elkaars broninformatie en de behoefte aan veilig betrouwbaar identificatiemiddel voor patiënt. Verder vertelden ze over de visie op informatie-infrastructuur, informatievoorziening in de Zorg en het Herontwerp declaratieverkeer.

Deelsessie: Herziening Langdurige Zorg
Johan Boonstra van ZN en Frank Ooms van VECOZO gaven een toelichting op de effecten van de informatievoorziening voor de overheveling van zorg naar de Zorgverzekeringswet, zoals de wijkverpleging en de effecten invoering Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook gingen ze in op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, de ontwikkeling van een knooppunt voor zorgaanbieders en gemeenten door VECOZO en het Inlichtingenbureau voor gegevensuitwisseling.

Deelsessie: Integriteits Register Zorgaanbieders
Marleen Relouw van ZN nam de deelnemers mee in het IntegriteitsRegister Zorgaanbieders. Dat register moet ervoor zorgen dat zorgverzekeraars zo vroeg mogelijk inzicht hebben in mogelijke integriteitsrisico’s bij zorgaanbieders. De verzameling van feitelijke gegevens vindt centraal plaats op basis van gegevens uit bestaande bronnen. Hiermee kan de integriteitscontrole efficiënter worden ingericht.

Deelsessie: Landelijk Schakelpunt
Erwin van Malland van VZVZ sprak over de stand van zaken, functionaliteiten en ontwikkelingen van het LSP. Hij maakte bekend dat in november 2014 84%, van de huisartsenpraktijken, 90% van de apotheken 97% van huisartsenposten en 46% van de ziekenhuizen aangesloten zijn op het LSP. Daarnaast hebben inmiddels al 5,5 miljoen personen toestemming gegeven voor het beveiligd elektronisch uitwisselen van hun gegevens. Hij vertelde dat er ook mogelijke nieuwe toetreders voor de LSP-infrastructuur zijn, namelijk ACTIZ, GGZ en Laboratoria.

Naast genoemde thema's zijn er nog meer ontwikkelingen. Deze staan met een toelichting in het informatieboekje SamenWerking in uitvoering ‘Ontwikkelingen binnen de ketenprocessen 2015’. De presentaties van de bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Downloads:
- In vogelvlucht
- Informatieberaad Zorg
- Visie informatievoorziening
- Herziening Langdurige Zorg
- IntegriteitsRegister Zorgaanbieders
- Landelijk Schakelpunt