stoppen met roken, internetformaat-2e560a76-ee3b-43ab-bfef-f8661ab10daa.jpg
Eerstelijnszorg 06-10-2020

Aanzienlijke toename van mensen die programma volgen om te stoppen met roken

In de eerste 5 maanden van 2020 volgden 2,5 keer zo veel mensen een programma om te stoppen met roken met hulp van de huisarts, dan in de eerste 5 maanden van het jaar ervoor. Dit blijkt uit onderzoek van Vektis aan de hand van het aantal stoppen met roken-declaraties. In januari 2020 was het aantal mensen dat met hulp van de huisarts wilde stoppen zelfs ruim 3 keer zo hoog als in januari 2019.

De voorlopige cijfers over de periode januari t/m mei 2020 geven aan dat het in totaal om bijna 20 duizend mensen gaat. Ter vergelijking: in heel 2019 waren er iets meer dan 18 duizend mensen die deze hulp zochten.

Populaire maanden om te stoppen
In 2019 volgden de meeste mensen een programma om te stoppen met roken via de huisarts in januari, september en oktober. De pieken in deze maanden zijn traditiegetrouw te herleiden naar de goede voornemens aan het begin van het jaar en de nationale maand om te stoppen met roken, oktober, ook bekend onder de naam Stoptober.

Programma's voor stoppen met roken met hulp van de huisarts worden vergoed vanuit de basisverzekering.