ouderen spelletje-3f956c79-1345-4330-9bf2-dff7256547f5.jpg
Langdurige zorg 08-10-2020

Zorgkantoren: realiseer 25.000 extra verpleeghuisplaatsen tot 2025

De komende jaren ligt er een enorme bouwopgave voor de ouderenzorg. Onderzoek laat zien dat er in 2040 tussen de 75.000 en 120.000 extra plaatsen in de verpleeghuiszorg nodig zijn ten opzichte van 2018. Zorgkantoren willen dat in 2025 de eerste 25.000 extra plaatsen gerealiseerd zijn. Hiervoor is wel noodzakelijk dat de politiek en andere partijen zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat de huidige achterstand in het bouwen voor ouderen snel wordt ingelopen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vandaag namens de zorgkantoren in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgkantoren hebben geen directe zeggenschap over de ontwikkeling van geschikte woonplekken voor ouderen. Zij hebben echter wel een zorgplicht. Daarom nemen de zorgkantoren het initiatief om de regionale vraag en capaciteit naar woonplekken voor ouderen inzichtelijk te maken via regioplannen. Daarnaast gaan zorgkantoren in de regio partnerschappen vormen met gemeenten, woonsector en zorgaanbieders om met snelheid te werken aan regionale vastgoedplannen. En tot slot willen de zorgkantoren meerjarenafspraken maken met zorgaanbieders over het opbouwen van capaciteit, zodat zij meer zekerheid krijgen. De zorgkantoren blijven ook nieuwe zorgaanbieders toetsen op geschiktheid en kwaliteit.

Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat aan de volgende randvoorwaarden is voldaan:

  • Ten eerste is er een duurzame bekostiging nodig van de langdurige zorg. Zorgkantoren pleiten ervoor dat het budgettair kader van de Wlz tot en met 2025 de demografische ontwikkeling volgt.
  • Verder pleiten de zorgkantoren voor een financieel hoofdlijnenakkoord en voor financiële instrumenten voor zorgvastgoed ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld een landelijk bouwfonds of het compenseren van gemeenten voor de lagere opbrengsten van grond voor zorgvastgoed.
  • Ook een sturingsinstrument voor vastgoedontwikkeling richting gemeenten is nodig, omdat het ontwikkelen van zorgvastgoed voor gemeenten op dit moment nog te veel onzekerheden met zich meebrengt.
  • Tot slot: zorg thuis is een onmisbaar onderdeel van de Wlz. Ouderen die behoefte hebben aan 24-uurszorg en in hun eigen woning willen blijven wonen, moeten daar zoveel mogelijk toe in staat gesteld worden. Hiervoor is nodig dat gekeken wordt naar de harmonisatie van de eigen bijdrage tussen de Wlz en Zvw.

Met deze resultaten en randvoorwaarden zorgen we dat er meer gebouwd gaat worden. Maar dat gaat niet genoeg zijn om de ouderenzorg van de toekomst te borgen. Zorgverzekeraars Nederland doet namens de zorgkantoren een dringende oproep om op korte termijn een politiek en maatschappelijk debat te voeren. Dit moet gaan over welke keuzes we als maatschappij gaan maken bij inrichten van de ouderenzorg van de toekomst.

Lees hier de brief die ZN namens de zorgkantoren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.