Thuisarts campagne psychische klachten, internetformaat-67db52a1-6727-47d0-8cee-2e71d05eae55.jpg
Eerstelijnszorg 12-10-2020

Extra aandacht voor informatie over psychische klachten op Thuisarts.nl

Patiënten en hun naasten kunnen op de website Thuisarts.nl informatie vinden over psychische klachten. Dat brengen Thuisarts.nl en Akwa GGZ de komende tijd extra onder de aandacht. Mensen weten de website wel al goed te vinden voor informatie over lichamelijke klachten. Nog wat minder bekend is dat patiënten op de site terecht kunnen als ze meer willen weten over hun angsten, somberheid, stemmen die ze horen of andere psychische klachten. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de stoornis is, welke klachten erbij horen, wat je zelf kunt doen en er staat informatie over behandelmogelijkheden. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het belangrijk dat verzekerden juiste en toegankelijke informatie op een betrouwbare site kunnen vinden.

Onder begeleiding van Akwa GGZ hebben partijen in de geestelijke gezondheidszorg kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor psychische klachten. Voor elke psychische klacht hebben patiënten, naasten en zorgverleners samen beschreven wat zij goede zorg vinden. De patiëntinformatie uit deze standaarden staat op Thuisarts.nl. Dominique Vijverberg, directeur van Akwa GGZ: “Deze informatie is zo waardevol omdat patiënten, naasten en zorgverleners samen deze kwaliteitsstandaarden hebben gemaakt. Bij behandeling van mensen met een psychische aandoening is het van belang dat de patiënt en naasten goed geïnformeerd zijn om samen met de zorgverlener te kunnen beslissen wat het beste is voor hun persoonlijke situatie. Thuisarts.nl is hét platform voor patiënten als het gaat om betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Voor lichamelijke klachten vinden patiënten hun weg naar Thuisarts.nl al, we willen graag dat dit voor psychische klachten ook zo wordt.”

Vroegtijdige signalering
In juli van dit jaar presenteerden zorgverzekeraars met De ggz in 2025. Vergezicht op de geestelijke gezondheidszorg’ hun gezamenlijke visie op de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg. Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat psychische problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Belangrijk is dat huisartsen, praktijkondersteuners en buurt- of wijkteams mensen met lichte problematiek zoveel mogelijk helpen bij het oplossen van hun problemen of hen behandelen. In de curatieve ggz ontstaat zo meer ruimte voor patiënten met complexere of meervoudige psychische problemen. Zij hoeven minder lang te wachten op een passende behandeling en weten beter wat zij van hun behandeling kunnen verwachten. Juiste en toegankelijke informatie draagt daar aan bij.

Campagne
Akwa GGZ heeft op 10 oktober samen met Thuisarts.nl een campagne gelanceerd om de informatie op Thuisarts.nl over psychische klachten onder de aandacht te brengen. Online en ook bij verschillende ggz-locaties en huisartsenpraktijken wordt aandacht gevraagd voor het belang van betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten. Huisartsen en zorgaanbieders die de campagne willen steunen, vinden uitgebreide informatie op de website van Akwa GGZ.