huisarts tas schrijven-f0c4aa07-f3fd-4210-9797-581e5124e60b.jpg
Eerstelijnszorg 15-10-2020

Limburgse huisartsenpraktijken leren van elkaar en verwijzen minder door naar het ziekenhuis

Een aantal huisartsen en een zorggroep in Zuid-Limburg hebben bereikt dat ze 7% minder verwijzingen naar het ziekenhuis geven in vergelijking met andere praktijken in de regio. Sinds 2016 zijn de deelnemende praktijken in het project PlusPraktijk transparant naar elkaar, onder meer waar het verwijzingen aangaat. Bijvoorbeeld door speeddates tussen huisartsen met veel en weinig verwijzingen waarbij ze onderlinge verschillen bespreken. Naast 14 huisartsenpraktijken en zorggroep HuisartsenOZL is zorgverzekeraar CZ deelnemer aan het project dat in de loop van dit jaar afloopt.

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg van Maastricht University onderzoekt het project en een tussentijdse rapportage laat veelbelovende resultaten zien. De PlusPraktijken zijn bijvoorbeeld beter in staat om van feedback te leren. Door elkaars resultaten te bespreken ontstaat een proces waarin huisartsen de zorg samen continu verbeteren. Met ondersteuning van de zorggroep proberen deze praktijken gezamenlijk de eerste lijn te versterken. Deze ondersteuning bestaat uit het verstrekken van accurate en relevante benchmark gegevens en het faciliteren van het onderlinge leerproces, bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten. De zorggroep verstrekt ook spiegelinformatie die de bewustwording van de poortwachtersrol van huisartsen vergroot.

Andere vormgeving contracten
Niet alleen de huisartsenpraktijken hebben hun werkwijze in dit project geïnnoveerd, ook de contracten tussen zorgverzekeraar, zorggroep en huisartsenpraktijken zijn vanaf de start van het project anders vormgegeven dan normaal. Zo is er gezamenlijk een set van deelprojecten ontwikkeld binnen de thema’s patiëntgerichtheid, doelmatige zorg en samenwerking in de wijk. Daarnaast geeft de zorgverzekeraar het vertrouwen aan de zorggroep en de huisartsenpraktijken in de vorm van een vijfjarig contract om deze deelprojecten door te ontwikkelen, te implementeren en te borgen.

De juiste zorg op de juiste plek
CZ vindt het project PlusPraktijk een voorbeeld voor de huisartsenzorg in heel Nederland. Wiro Gruisen, manager regioregie bij zorgverzekeraar CZ: “Als je de resultaten van deze samenwerking zou doortrekken naar andere regio’s, dan is de potentie enorm. Maar dat gaat niet vanzelf. Behalve motivatie van huisartsen is ook een sterk ondersteunende huisartsenzorggroep cruciaal. De betrokkenheid van CZ die verder gaat dan de klassieke rol van zorginkoper en goede samenwerking met andere partners in de regio, maken het plaatje compleet om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.”