Stoppen met roken-fd753743-91b3-4aa0-b944-f52037a7cc88.jpg
Zorgverzekering 15-10-2020

Proefproject voor behandeling ernstige tabaksverslaving

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) gaat samen met zorgverzekeraar Menzis een behandeling aanbieden voor verzekerden met een ernstige tabaksverslaving. Met een intensief traject in het ziekenhuis, vergelijkbaar met de behandeling van een alcohol- of drugsverslaving, kunnen hardnekkige rokers toch van hun verslaving worden afgeholpen. Het gaat om een proef van drie jaar, gericht op mensen die door het roken extra gezondheidsrisico’s lopen, bijvoorbeeld omdat ze zwanger zijn of een ernstige chronische aandoening hebben, zoals COPD. 

Begeleiding bij stoppen met roken is al langer vergoed vanuit het basispakket. Steeds meer mensen maken daarvan gebruik. Voor veel mensen is hulp van eerstelijns zorgaanbieders voldoende om te stoppen. Huisartsen, praktijkondersteuners of verloskundigen bieden daarvoor ondersteuning, bijvoorbeeld met advies of coaching voor gedragverandering. Dit kan worden aangevuld met nicotine-vervangende geneesmiddelen of met andere middelen die de ontwenningsverschijnselen van roken kunnen verminderen. 

Verslavingszorg
Voor een kleine groep zware rokers is dit echter niet voldoende. Zij hebben intensievere verslavingszorg nodig van medisch specialisten, onder meer op het gebied van de ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit verhelderde onlangs met een informatiekaart de mogelijkheden voor aanspraak en bekostiging van deze specialistische zorg. Een klinische opname valt nu niet binnen de aanspraak op stoppen-met-rokenzorg, omdat dit (nog) geen stand van de wetenschap en praktijk is. Met het proefproject met Wilhelmina Ziekenhuis in Assen wordt hiermee ervaring opgedaan.

Meer inzicht
Zorgverzekeraars Nederland is positief over dit proefproject dat is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit. Niet alleen omdat het verzekerden helpt te stoppen met roken, maar ook omdat het bijdraagt aan de verdere verbetering van de aangeboden begeleiding. Zorgverzekeraars willen graag meer inzicht in de zorg die nodig is om verschillende soorten rokers te helpen met stoppen. Ook willen zij meer weten over de effectiviteit van de verschillende soorten begeleiding. Met die informatie kunnen zorgverzekeraars hun verzekerden beter helpen en kunnen verzekerden beter keuzes maken voor een bepaalde behandeling.

Bronnen: Menzis , NZa