apotheek molen-1f79065e-9ed8-4e2d-8f83-709ec59ab2a5.jpg
Digitalisering 22-10-2020

Eerste praktijkervaringen met MedMij vallen in goede aarde

Zorgverzekeraars stimuleren de ontwikkeling van veilige en efficiënte gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener. Op drie plaatsen in Nederland is nu voor het eerst met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gegevensuitwisseling tussen apothekers en patiënten tot stand gebracht via het MedMij afsprakenstelsel. Uit deze pilot is gebleken dat MedMij in de praktijk werkt en de patiënt het prettig vindt te beschikken over zijn eigen gegevens. Dit zijn waardevolle conclusies voor het verder ontwikkelen van MedMij.

MedMij  is een afsprakenstelsel dat er voor zorgt dat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren. Een PGO is een digitaal hulpmiddel waarmee patiënten toegang hebben tot hun eigen gezondheidsgegevens. Zorgverzekeraars en VWS investeren al meerdere jaren gezamenlijk in het MedMij-programma zodat iedereen die dat wil, kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit sluit aan bij de ambitie van de zorgverzekeraars om informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt efficiënt en veilig te laten verlopen. Dan heeft de patiënt makkelijk inzage in zijn eigen medische gegevens, wat bijdraagt aan de eigen regie van de patiënt.

Zorggebruikers blij met inzicht
De deelnemende patiënten aan de gecontroleerde livegangen waren overwegend enthousiast dat ze dankzij de PGO inzicht hadden in hun medicatiegegevens. Nog enthousiaster werden de deelnemers over de toekomstige mogelijkheden van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Wanneer zij gegevens van verschillende zorgaanbieders in een PGO kunnen verzamelen, krijgt een PGO echt meerwaarde, verwachten zij. Deze gegevens willen ze in de toekomst ook graag delen met verschillende zorgverleners.

Een veelgehoorde kanttekening was dat het overzicht met medicatieverstrekkingen niet overzichtelijk getoond werd. Naast de visuele presentatie van PGO’s, hangt de overzichtelijkheid ook af van de wijze van registeren door zorgverleners. Het is dus zowel aan de leverancier van de persoonlijke gezondheidsomgeving als aan de zorgverlener om te zorgen voor een overzichtelijk medicatieoverzicht.

Zorgverlener als aanjager
Wanneer zorggebruikers voorbeelden noemen van meerwaarde van de PGO’s, is dat vaak kort na of voor een consult of gesprek met een zorgverlener. Het wordt als prettig ervaren om thuis nog even alles rustig na te lezen of eventuele uitslagen te bekijken. Ook zouden zorggebruikers voorafgaand aan een consult graag zelf gezondheidsgegevens delen met zorgverleners. Daarnaast worden PGO’s vertrouwd wanneer zij door zorgverleners worden aangeraden. Zorggebruikers zien een belangrijke rol voor de zorgverleners bij het stimuleren van PGO-gebruik. En niet alleen zorggebruikers zien een belangrijke rol voor zorgverleners, ook veel zorgverleners in deze gecontroleerde livegangen zien een rol voor zichzelf. Ze willen over PGO’s informeren en ze promoten, maar het zou ook helpen als een regionaal of landelijk informatiepunt wordt ingericht waar zorggebruikers terecht kunnen voor meer informatie over PGO’s.

Bronnen: MedMij