hardlopen sport preventie-1fbf06c1-db1c-457c-8fd4-38ec9935d895.jpg
Langdurige zorg 02-11-2020

Regiobeeld Amstelland: gezonde regio werkt aan gezonde toekomst

Zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid hebben in samenwerking met de zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten het regiobeeld Amstelland opgesteld. Dit regiobeeld brengt de huidige en toekomstige zorg- en welzijnsbehoefte van de inwoners in kaart. Met lagere zorgkosten en veel bewegende inwoners is Amstelland op dit moment een van de gezondere regio’s van Nederland. De regio verwacht echter hoge zorgkosten, door dementie, depressie en diabeteszorg, zo blijkt uit het regiobeeld Amstelland.

Uit het regiobeeld komen zowel positieve punten als zorgpunten naar voren. Positief is bijvoorbeeld dat inwoners tussen de 19-65 jaar meer bewegen dan het landelijk gemiddelde. Ongeveer 60% van hen sport wekelijks. Nog een positief verschil: de 65-plussers in de regio hebben gemiddeld minder overgewicht dan in de rest van Nederland. Opvallend is dat er in de regio relatief minder medicatie wordt verstrekt dan gemiddeld in Nederland. Ook zijn er minder rokers.

Zorgpunten
Naast de positieve verschillen zijn er in de regio ook zorgpunten. Zo zijn er gemiddeld meer overmatige drinkers. In Amstelveen valt het drugsgebruik onder jongeren op en in Uithoorn risicovol gamegedrag. Een forse stijging van de zorgkosten is te zien bij kanker, hormonale, voedings- en stofwisselingsziekten. De kosten voor ouderen stijgen het hardst, met name als gevolg van diabetes, depressies en dementie. Ook hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen in de regio veel voor.

Aanpak op maat
De samenwerkingspartners hebben het regiobeeld in oktober gezamenlijk vastgesteld. Ook is bepaald op welke onderwerpen de focus komt te liggen. Dit zijn: geestelijke gezondheidszorg, preventie van leefstijlgerelateerde aandoeningen en ouderenzorg. In de komende periode gaan de samenwerkingspartners deze drie onderwerpen uitwerken naar een aanpak op maat.

Bronnen: Zorg en Zekerheid